Space Telescope Science Institute (STScI) v Baltimore, štát Maryland v spolupráci s University of Hawai’i Institute for Astronomy (IfA) uvoľnili druhé vydanie dát z projektu Pan-STARRS – the Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System (slov. Panoramatický prehliadkový ďalekohľad a systém rýchlej odpovede) – najväčšej digitálnej prehliadky oblohy na svete.  Toto druhé vydanie obsahuje viac než 1,6 petabytov dát (1 PB je 1015 bytov, resp. milión gigabytov), čo z neho robí najväčší objem astronomických informácií, aký bol kedy zverejnený. Množstvo dát v snímkach projektu je ekvivalentné dvom miliardám „selfie“, alebo 30 000 násobku všetkého textového obsahu na známej Wikipédii. Katalóg údajov je 15 násobok obsahu knižnice amerického kongresu.

Observatórium Pan-STARRS pozostáva z dvoch ďalekohľadov s priemerom zrkadla 1,8 metra vybavených CCD-kamerou s 1,4 miliardami pixelov a postavených na vrchu Haleakala na ostrove Maui (Havajské ostrovy, USA). Prehliadka bola skoncipovaná a vyvinutá Astronomickým ústavom Havajskej univerzity (IfA) a vstúpila do praxe v máji 2010, kedy sa začalo pozorovať vo vizuálnej a blízkej infračervenej oblasti. Pan-STARRS bola prvou prehliadkou na pozorovanie celej oblohy viditeľnej z Havaja vykonávanou viac ráz a vo viacerých farbách. Jedným z cieľov prehliadky bolo identifikovať pohybujúce sa, prechodné a premenné objekty, vrátane asteroidov, ktoré potenciálne ohrozujú našu Zem. Prehliadke trvalo približne 4 roky kým sa skompletizovalo skenovanie oblohy celkovo 12 krát v piatich filtroch.

Toto druhé vydanie dát zabezpečí po prvý raz prístup ku všetkým jednotlivým expozíciám získaných v každom časovom období. Umožní to astronómom a verejnosti použiť archív pozorovaní na hľadanie vysokoenergetických výbuchov vo vesmíre, objaviť pohybujúce sa telesá v našej slnečnej sústave a skúmať vývoj vesmíru. Dr. Heather Flewellingová, vedecká pracovníčka Astronomického ústavu na Havaji a kľúčová dizajnérka databázy PS1, tvrdí, že „Pan-STARRS DR2 reprezentuje obrovské množstvo astronomických dát s  už mnohými závažnými objavmi. Tieto objavy sú len malým zlomkom toho, čo je možné z týchto dát získať, pretože astronomická komunita bude teraz schopná dostať sa hlbšie – hrabať sa v dátach a nájsť astronomické poklady, o ktorých sme ani nesnívali.“ „Dávame vesmír do škatuľky a každý sa na neho môže pozrieť,“ hovorí databázový inžinier Conrad Holmberg. Dáta získané za 4 roky obsahujú 3 miliardy jednotlivých zdrojov (svetla), vrátane hviezd, galaxií a rôznych iných objektov. Tento vedecký program bol podniknutý vďaka PS1 Science Consortium – čo je spolupráca medzi 10 vedeckými inštitúciami v 4 krajinách, s podporou NASA a National Science Foundation (NSF). Prvá časť prehliadky oblohy bola dokončená v apríli 2014 a prvé verejné dáta z Pan-STARRS sa objavili v decembri 2016, ale zahŕňali len kombinované dáta a nie individuálne expozície v každom časovom období.

Prehliadka oblohy Pan-STARRS umožní komukoľvek získať prístup k miliónom snímok a ku katalógom obsahujúcim presné merania miliárd hviezd, galaxií a pohybujúcich sa objektov“, konštatuje Dr. Ken Chambers, riaditeľ observatória Pan-STARRS. „Pri hľadaní blízkozemských objektov (NEO = Near Earth Objects) Pan-STARRS urobil množstvo objavov od medzihviezdneho asteroidu ‘Oumuamua prelietajúceho našou slnečnou sústavou až po osamelé planéty v priestore medzi hviezdami, zmapoval rozloženie prachu v troch rozmeroch v našej Galaxii, objavil nové prúdy hviezd, zaznamenal nové typy vybuchujúcich hviezd a vzdialených kvazarov v ranom vesmíre. Dúfame, že ľudia objavia všetky druhy javov a objektov, ktoré sme si my v tejto neuveriteľne veľkej a bohatej databáze nevšimli.“                                                                                                               
Publikované v časopise QUARK, apríl 2019, RNDr. Zdeněk Komárek