Dňa 10. apríla 2007 vyhodnotila porota v Slovenskej ústrednej hvezdárni výtvarné práce zaslané do celoštátneho kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ jednotlivými slovenskými hvezdárňami. Každá hvezdáreň poslala 25 najlepších prác z okresného kola – po 5 v každej z piatich kategórií. Mladí výtvarníci z nášho okresu dosiahli pekný úspech, keď z 50 prác ocenených v celoštátnom kole (po 10 v každej kategórii) boli 4 práce z nášho okresného kola.

Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“

Dňa 10. apríla 2007 vyhodnotila porota v Slovenskej ústrednej hvezdárni výtvarné práce zaslané do celoštátneho kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ jednotlivými slovenskými hvezdárňami. Každá hvezdáreň poslala 25 najlepších prác z okresného kola – po 5 v každej z piatich kategórií. Mladí výtvarníci z nášho okresu dosiahli pekný úspech, keď z 50 prác ocenených v celoštátnom kole (po 10 v každej kategórii) boli 4 práce z nášho okresného kola.

Uvádzame mená a školy našich štyroch ocenených:
Claudia Hamiová, MŠ Vajanského, Michalovce
Kaludia Tomiová, ZŠ Malčice
Lenka Štafurová, ZŠ Moskovská, Michalovce
Lukáš Počatko, Súkromná ZUŠ Okružná, Michalovce

Srdečne blahoželáme!

Krajské a celoštátne kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach“

Naša hvezdáreň organizovala v Košickom kraji krajské kolo vedomostnej súťaže z astronómie „ČO VIEŠ O HVIEZDACH“ v dňoch 2., 3. a 4. mája v košickom CVČ Domino. Spolu sa na ňom v troch kategóriách zúčastnilo 41 súťažiacich zo ZŠ a SŠ okresov Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves a Gelnica. Nezúčastnil sa nikto z Rožňavy a z okr. Košice-okolie (Hvezdáreň Medzev). V 1. kategórii žiakov 4. – 6. ročníkov ZŠ zvíťazil Matúš Pačinda (KE), druhý bol Branislav Viliam Hakala (KE) a tretí Lukáš Hreha (TV). Naši víťazi okresného kola obsadili v tejto kategórii 5., 8. a 9. miesto. V 2. kategórii žiakov 7. – 9. ročníka sa naši reprezentanti umiestnili najlepšie. Prvé miesto získala Alica Kačengová (SNV), druhá bola „naša“ Katarína Lechmanová (MI) a tretie miesto obsadil opäť náš krúžkar Michal Štefančík (MI). Ďalší náš reprezentant v tejto kategórii bol na 9. – 10. mieste Dávid Molnár. V 3. kategórii študentov SŠ vyhral Róbert Barsa (KE), druhý bol Martin Koval (SNV) a tretí Jozef Jirásek (KE). Naši skončili všetci za sebou na 4., 5. a 6. mieste, v poradí Slavomír Košičan, Michal Štefančík a Katarína Lechmanová. Z nich boli v tejto stredoškolskej kategórii dvaja naši deviataci ZŠ (K. Lechmanová a M. Štefančík), ktorí v okresnom kole vyhrali aj v 3. kategórii a vo svojej 2. kategórii a aj v tejto 3. kategórii postúpili na krajské kolo. Všetci víťazi (prvé tri miesta) dostali diplomy, vecné ceny a postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa konalo vo Hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 5., 6. a 7. júna. V celoštátnom kole v 2. kategórii skončila Katka Lechmanová na 6. mieste a Michal Štefančík na 9.

Korenšpondenčné súťaže

Okrem vyššie zmienených úspechov vo výtvarnej a vedomostnej súťaži „ČO VIEŠ O HVIEZDACH“ nás naši krúžkari potešili ešte dvoma ďalšími. Žiaci 9. ročníka ZŠ Katarína Lechamnová a Michal Štefančík sa prebojovali do finále českej astronomickej olympiády v kategórii E-F určenej žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ a príslušným ročníkom 8-ročných gymnázií. (http://olympiada.astro.cz). V prvom korešpondenčnom kole bolo 2759 účastníkov z ČR a SR, do druhého korešpondenčného kola postúpilo 1703. Zo SR boli v tejto kategórii len dvaja žiaci (a obaja postupujú) a to členovia astronomického krúžku pri našej hvezdárni V druhej kategórii G-H pre žiakov 6. a 7. roč. ZŠ sme mali dvoch účastníkov, ktorí však postúpili len do 2. kola, ale nepostúpili až do finále. Porota vybrala v kategórii E-F 22 najlepších, ktorí postúpili do finále. Katarína Lechamnová a Michal Štefančik postúpili do finále spomedzi zmienenej 22-ky na 8. a 9. mieste. Finále sa konalo 8. júna v Prahe a títo dvaja naši krúžkari boli jedinými účastníkmi finále zo Slovenska.. Mišo išiel do Prahy do finále už po druhý raz, keď minulý rok sa vo finálovej 24-ke umiestnil na 7. mieste. Tento rok sme v pražskom finále získali krásne umiestnenie – Katka Lechmanová obsadila v Prahe 3. miesto a vyhrala značkový triéder. Mišo skočil 13.
V slovenskej korešpondenčnej astronomickej olympiáde sa zúčastnilo spolu taktiež 5 našich krúžkarov – 3 v kategórii ZŠ a 2 v kategórii SŠ. Do 2. kola, kde si mohli súťažiaci vybrať buď 11. a 12.5. vo Hvezdárni v Partizánskom, alebo 25.- 26.5. vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove, postúpili v kategórii ZŠ dvaja – samozrejme opäť Katarína Lechmanová a Michal Štefančík – (spolu 39 súťažiacich) a v kategórii SŠ Slavomír Košičan z Gymnázia P. Horova v Michalovciach (spolu postúpilo v tejto kategórii 14 študentov SŠ). V 2. kole sa nepodarilo v Prešove postúpiť S. Košičanovi, naopak K. Lechmanová a M. Štefančík postúpili z 1., resp. 4. miesta v 2. kole v Prešove do celoštátneho finále, ktoré sa konalo na Astronomickom ústave SAV v Tatrách 25.-27. júna. V kategórii ZŠ v Prešove sem postúpilo 9 (z 19) a v kategórii SŠ 3 (zo 4) súťažiacich. Na celoštátnom kole v Tatrách sme slávili veľký úspech, keď Katka Lechmanová obsadila 1. miesto a získala obrí triéder 25 x 100. Mišo Štefančík obsadil 8. miesto.