asteroid2.jpg
asteroid2.jpgSúhrn pozorovaní získaných kozmickou sondou NASA „WISE“ – Wide Field Infrared Survey Explorer – ukazujú, že blízkozemských asteroidov (tzv. NEAs – Near Earth Asteroids) strednej veľkosti je výrazne menej, než sme čakali. Tieto zistenia zároveň naznačujú, že programy financované NASA už objavili viac než 90 percent najväčších blízkozemských asteroidov a dosiahli tak cieľ odsúhlasený Kongresom USA v roku 1998. Astronómovia teraz odhadujú, že NEAs strednej veľkosti je približne 19 500 (a nie 35 000). Tým teda nebezpečenstvo hroziace ľudstvu môže byť trocha menšie než sa doteraz myslelo. Samozrejme, väčšina z tohto odhadnutého množstva telies len čaká na svoj objav. Ďalší výskum je potrebný aj na zistenie toho, či menší počet blízkozemských asteroidov (NEAs) strednej veľkosti (medzi 100 m a 1 km) znamená aj menej potenciálne nebezpečných asteroidov, teda tých, ktoré sa najviac približujú k Zemi. Tieto pozoruhodné výsledky vychádzajú z prieskumu populácie asteroidov pomocou misie WISE, presnejšie z projektu nazvaného NEOWISE, ktorý sledoval v infračervenom svetle práve asteroidy stredných až veľkých rozmerov . „NEOWISE nám umožnila preskúmať reprezentatívnejšiu skupinu NEAs a zároveň získať lepšie odhady celej populácie,“ povedala Amy Mainzerová, šéfka projektu (PI) NEOWISE v NASA Jet Propulsion Laboratory v Pasadene v Kalifornii a hlavná autorka zmienenej štúdie. „Je to ako sčítanie ľudu, prípad, kedy vyberiete malú skupinu ľudí aby ste získali poznatky o celej populácii.“ WISE naskenovala celú oblohu v infračervenom svetle dvakrát v čase od januára 2010 do februára 2011. V rámci jej podprojektu NEOWISE bolo pozorovaných viac než 100 tisíc asteroidov hlavného pásu medzi Marsom a Jupiterom a najmenej 585 blízkozemských. WISE zachytila oveľa presnejšiu vzorku populácie asteroidov než predchádzajúce prehliadky vo viditeľnej oblasti spektra, pretože jej infračervené detektory detegujú teplo vyžiarené daným telesom, a môžu teda rovnako dobre „vidieť“ ako „vizuálne“ tmavé tak aj svetlé telesá bez ohľadu na odrazivosť ich povrchu vo viditeľnom svetle. Zjednodušene povedané, vo viditeľnej oblasti spektra sa veľký tmavý asteroid javí rovnako veľký ako malý svetlý asteroid, zatiaľ čo v infračervenej časti spektra jas („veľkosť obrazu“) zodpovedá reálnej veľkosti telesa. Údaje získané sondou WISE ukazujú len malý pokles v odhadovanom počte najväčších blízkozemských asteroidov (1 kilometer a väčšie) a zároveň tak ukazujú, že 93 percent z odhadovaného počtu celej populácie už bolo objavených. To spĺňa cieľ stanovený v materiálu schválenom Kongresom USA. asteroid1.jpgTieto veľké asteroidy majú veľkosť malého kopca a prípadná zrážka so Zemou by mala globálne dôsledky. Nové dáta z WISE revidovali odhad ich počtu z cca 1000 na 981, z čoho ich 911 už bolo objavených. Žiadny z nich našťastie nepredstavuje v budúcom storočí hrozbu pre Zem. Môžeme veriť, že všetky blízkozemské asteroidy rovnako veľké ako ten, ktorý vyhladil dinosaury, tj. približne s 10 kilometrovým priemerom, už boli objavené. „Riziko dopadu neznámeho naozaj veľkého asteroidu na Zem skôr, než sa nám ho podarí nájsť a varovať pred ním, je podstatne znížené“, povedal Tim Spahr, riaditeľ Minor Planet Center IAU na Harvard Smithsonian Center for Astrophysics v Cambridge v Massachusetts. Iná situácia je pri stredne veľkých asteroidoch, ktoré by mohli zničiť územie s rozlohou nášho kraja. V ich prípade výsledky NEOWISE znížili odhad populácie o dosť viac než pre najväčšie asteroidy (o 44 percent). Doterajšie úsilie výskumníkov podieľajúcich sa na projekte Spaceguard prinieslo objavy a sledovanie 5200 blízkozemských asteroidov s rozmermi 100 až 1000 metrov, pričom viac než 15 000 z odhadovaného počtu telies ešte ostáva objaviť. Okrem toho odborníci odhadujú, že môže existovať až milión blízkozemských asteroidov menších než 100 metrov, ktorými sa výskum projektu NEOWISE už nezaoberal. Môžeme len dúfať, že sa Amy Mainzerovej podarí získať ďalšie finančné prostriedky a uskutočniť nadväzujúci projekt NEOCam.

RNDr. Zdeněk Komárek