Po približne polroku sme sa opäť vrátili na  hvezdáreň do Roztokov,  kde sme strávili čas vizuálnym pozorovaním meteorického roja Lyridy a aj pozorovaním oblohy ďalekohľadmi a fotografovaním.

Spoločná expedícia pozorovateľov z Prešova, Bardejova, Svidníka a Michaloviec sa tu konala 20. – 22. 4. 2018 a zúčastnilo sa na nej spolu 26 pozorovateľov – žiakov a študentov a ich vedúcich. Prvá noc vyšla výborne a pozorovali sme najskôr objekty oblohy ďalekohľadmi a po polnoci Lyridy. Vtedy sa samozrejme aj fotografovalo a kochali sme sa povestnou nádhernou roztockou oblohou. Avšak druhú noc sme mohli pozorovať len prvú časť noci, pretože potom prišla oblačnosť.

Keďže radiant Lyríd vychádza dostatočne vysoko nad obzor až po polnoci, pozorovanie meteorov  nebolo možné. Okrem pozorovaní tu odzneli dve prednášky – jedna na zaškolenie nových pozorovateľov o pozorovaní meteorov a jedna zemepisná – cestovateľská. Po prvej noci sme spracúvali pozorovania a odoslali sme ich na stránku IMO (International Meteor Organization). Získali sme záznamy o prelete 156 meteorov. Škoda, že počasie nám nevyšlo na druhú noc, kedy nastávalo maximum meteorického roja Lyridy, videli by sme ich možno aj dvojnásobne viac. Cez deň bolo krásne slnečné a jasné počasie, pofukoval len čerstvý vetrík. Okrem pozorovaní a ich vyhodnocovaní, bolo aj dostatok času na prechádzky v jarnej prírode a na športové aktivity na ihrisku za hvezdárňou.

Ďalšie podujatia zamerané na praktické pozorovanie budú nasledovať, v júni sa koná v Roztokoch praktikum na fotografovanie oblohy a v auguste sa tu stretneme na pozorovaní Perzeíd.