Aj tento rok Hvezdáreň v Michalovciach organizovala pre deti základných škôl astronomický tábor. Tábor bol celotýždenný a konal sa v hoteli CHEMES na Zemplínskej Šírave v dňoch 16. – 22. 7. 2017.

Program sa začínal pravidelne po raňajkách prednáškami o vesmíre. Tento rok sme sa rozhodli zvoliť trochu netradičnejšie témy. Takže sa hovorilo o vesmírnej turistike ale aj o predpovedi počasia vo vesmíre. Aby sa deti trochu rozhýbali, po prednáške nasledoval bazén. Po obede sme si naplánovali trocha iný program. V pondelok to bola napríklad túra cez les na Vinné jazero. Ale boli to aj iné výlety ako do ZOO Košice alebo „hádzanie planétami” – v skutočnosti kolky (bowling).

Jeden z poobedňajších výletov nás zaviedol do Humenného na tamojšiu hvezdáreň. Pre deti sme pripravili aj malú súťaž o najlepší projekt pre ponuku vesmírnej turistiky a musíme skonštatovať, že nápady mali veľmi dobré aj vtipné. Na záver tábora deti dostali diplom a zahrali si hru na hľadanie spadnutej družice. Avšak táto družica neobsahovala dáta, ale sladkosti. Nikto sa na našom tábore na nič nesťažoval, takže ho môžeme hodnotiť ako úspešný.