Naše tradičné   Letné  astronomické  praktikum  sa  opäť  konalo  na  Hvezdárni  v Roztokoch, kde sme sa sa stretli s kolegami zo Svidníka a Prešova. Za našu hvezdáreň sa praktika zúčastnili traja žiaci a dvaja vedúci a spolu sa nás v Roztokoch stretlo 25 pozorovateľov. Praktikum sa konalo v dňoch 10. – 13. 8. 2018.

Počasie nám prialo jednu noc čiastočne a jednu celú noc, kedy boli podmienky výborné. Naša pozorovacia skupina získala 430 záznamov o prelete meteorov. Vystihli sme práve našťastie maximovú noc a frekvencia Perzeíd vtedy bola okolo 100 meteorov za hodinu. Dáta z pozorovaní sme spracovali programom WIMPS a odoslali sme ich do centra IMO. Nafotografovali sme aj nejaké snímky nočnej oblohy a objektov vzdialeného vesmíru (hviezdokopy, hmloviny) fotoaparátom cez ďalekohľad a pokúšali sme sa zachytiť na snímke aj nejaký ten meteor, čo však nevyšlo. Počas pozorovania meteorov sme videli dva bolidy za ktorými dlhý čas bola pozorovateľná stopa.

Účastníci praktika mali tiež bohaté športové vyžitie. Na dvoch ihriskách pri hvezdárni sa hral futbal, florbal a plážový volejbal. Okrem pozorovaní a športu sme pomáhali v kupole hvezdárne s vkladaním hlavného zrkadla do tamojšieho 40 cm ďalekohľadu typu Cassegrain, kde sa menilo sekundárne zrkadlo a primárne zrkadlo bolo nanovo pokovované. Počas LAP 2018 odznela v prvú (a zamračenú) noc populárna prednáška o dopravných lietadlách a civilnom letectve. I keď nám počasie počas prvej noci vôbec neprialo, odchádzali sme celkom spokojní a tešíme sa na ďalšie stretnutie pod hviezdnou oblohou na Hvezdárni v Roztokoch.