V tomto roku sme po druhý raz za sebou uskutočnili Letné astronomické praktikum na Hvezdárni Roztoky, kde sme sa pripojili ku pozorovateľom zo Svidníka, Bardejova a Prešova. Praktikum sa konalo v dňoch 21. – 23. 8. 2017. Od nás boli traja žiaci a dvaja vedúci a spolu sa nás zišlo v Roztokoch 25 pozorovateľov. Medzi našimi pozorovateľmi bol aj jeden začiatočník, ktorého sme zaškoľovali do pozorovania meteorov.

Počasie nám prialo len jednu noc, ale tá stála za to. Obloha bola krásne jasná a naša skupinka získala 79 záznamov o prelete meteorov Frekvencia Perzeíd už v tomto pokročilom dátume bola na úrovni frekvencie sporadických meteorov, teda zhruba 5 – 10 meteorov/hod. Ráno po pozorovaní, teda popoludní, sme spracovali údaje o meteoroch programom WIMPS a odoslali sme ich do centra IMO. Večer ešte za súmraku pred pozorovaním meteorov sme pozorovali refraktorom 150/2250 mm v odsúvacom domčeku Saturn a Jupiter. Vďaka nádhernej jasnej oblohe sme získali aj množstvo pekných nočných záberov.

Okrem toho mali všetci účastníci aj športové vyžitie. Na dvoch ihriskách pri hvezdárni sa hral futbal a plážový volejbal. Ďalšiu noc sme pozorovali meteory už len „cvične” (najmä ako tréning pre menej skúsených pozorovateľov), pretože neustále prechádzala oblačnosť a nebol dlhší súvislý interval s jasnou oblohou. Aj napriek počasiu, ktoré nám neumožnilo pozorovať viac, sme všetci odchádzali veľmi spokojní a radi by sme sa sem vrátili na ďalšie pozorovanie meteorov. A tak sa už tešíme na jeseň, kedy by sme sa mali stretnúť v Roztokoch na pozorovaní meteorického roja Orioníd.]