V tomto roku sme z technických príčin nemohli uskutočniť Letné astronomické praktikum vo Vysokej nad Uhom, kde sme zvyčajne pozorovali. Preto sme boli veľmi šťastní, že sme sa s našim praktikom mohli pripojiť na Hvezdárni Roztoky ku pozorovateľom zo Svidníka a z Prešova. Od nás boli štyria žiaci a jeden vedúci a zo Svidníka a Prešova vždy jeden vedúci a po 7 žiakov.

Počasie nám prialo len jednu noc, ale tá stála za to. Napozorovali sme 481 záznamov o meteoroch, videli sme aj dva bolidy. Za jedným z nich (asi – 6. magnitúdy) ostala stopa viditeľná niekoľko minút. Frekvencia Perzeíd bola tento rok veľmi vysoká, priemer za noc nám vyšiel viac než 130 meteorov za hodinu, ale v niektorých krátkych intervaloch nám vychádzala tzv. ZHR aj tesne nad 170 meteorov za hodinu. Videli sme množstvo jasných meteorov so stopou a všimli sme si, že meteory sa vyskytujú v krátkych spŕškach oddelených prestávkami.

Ráno po pozorovaní, resp. v skutočnosti popoludní, sme spracovali údaje o „našich” meteoroch programom WIMPS a odoslali sme ich do centra IMO. Jeden večer sme pozorovali 20 cm Dobsonom objekty oblohy a pozreli sme si aj prístrojové vybavenie hvezdárne Počas praktika som predniesol 3 prednášky: Pozorovanie meteorov podľa metodiky IMO, 20 rokov pozorovania meteorov na Hvezdárni v Michalovciach a Spracovanie pozorovaní meteorov programom WIMPS. Táto prednáška bola doplnená aj praktickou ukážkou práce s programom. Okrem toho mali všetci účastníci aj bohaté športové vyžitie. Na dvoch ihriskách pri hvezdárni sa hral futbal, plážový volejbal, tenis aj florbal. Posledný večer sme vypúšťali modely rakiet a potom nasledovalo opekanie na ohni v kozube v altánku za hvezdárňou  Aj napriek počasiu, ktoré nám neumožnilo viac nocí pozorovať, sme všetci odchádzali veľmi spokojní a radi by sme sa sem vrátili na ďalšie expedície. Tak možno na jeseň dovidenia v Roztokoch!
[