Už po desiaty krát usporiadala Hvezdáreň v Michalovciach Letné astronomické praktikum (LAP) v budove ZŠ a MŠ vo Vysokej nad Uhom, kde nám láskavo poskytujú prístrešie a sú tam výborné podmienky pre pozorovanie aj pre nás samotných. LAP 2015 sa uskutočnil v dňoch 10. – 16. 8. 2015 za účasti 7 pozorovateľov – súčasných členov astronomických krúžkov pri hvezdárni, ale aj dvoch vysokoškolákov – bývalých krúžkarov.

Medzi účastníkmi sme mali aj dvoch nováčikov v pozorovaní meteorov, takže program praktika bol zameraný aj na ich zacvičenie v pozorovaní meteorov a zdokonalenie v poznaní nočnej hviezdnej oblohy. Preto sme sa okrem pozorovaní meteorov venovali učeniu sa súhvezdí a názvov hviezd pomocou laserového ukazovadla na oblohe, odhadovaniu jasností hviezd a meteorov podľa papierových mapiek, ale aj naživo na oblohe. Mali sme aj množstvo konzultácií o práci s mapami oblohy a najmä o súhvezdiach na letnej oblohe, o pozorovaní meteorov podľa metodiky IMO aj o rôznych astronomických témach. Pri praktických pozorovaniach oblohy a meteorov nám počasie vyšlo fantasticky – pozorovať sa dalo počas všetkých šiestich nocí (len druhý raz v histórii!). Každý deň bolo horúco – okolo 35oC a aj v noci bolo veľmi teplo. Dalo sa pozorovať v tričku, krátkych nohaviciach a šľapkách. Priznám sa, že takýto „luxus” pri pozorovaní meteorov som ešte u nás nikdy nezažil.

Pri vizuálnom pozorovaní meteorov sme získali spolu 1334 záznamov o prelete rovných 700 meteorov, z nich bolo 519 Perzeíd a 181 iných, povedzme sporadických meteorov (ale samozrejme aj meteorov iných slabších letných rojov. Pozorovali sme všetci spolu takmer 67 hodín čistého času. Prvé dve noci sa pri zapisovateľovi vždy jeden zo začiatočníkov zaúčal do zapisovania meteorov a zapisovateľ ho popri tom učil aj iné veci z astronómie, najmä praktické, týkajúce sa pozorovaní meteorov a hviezdnej oblohy.

Pozorovania meteorov sme cez deň po pozorovaní spracovávali programom WIMPS nášho bývalého krúžkara prítomného s nami na LAP 2015 – Michala Štefančíka – a odosielali sme ich prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.imo.net do International Meteor Organization (IMO). Naše pozorovania sa potom o pár minút objavili v grafe na tejto stránke a my sme sa s našimi údajmi zapísali do databázy tejto organizácie. Maximum činnosti Perzeíd bolo niekedy v čase od podvečerných hodín 12. 8. do poludnia 13. 8. a keďže 14. 8. nastával nov Mesiaca, boli podmienky na pozorovanie Perzeíd tento rok skutočne ideálne. Z našich pozorovaní nám vyšla prepočítaná zenitová hodinová frekvencia Perzeíd (tzv. ZHR – Zenithal Hourly Rate) rovná 67 +/- 9 met./hod. v dobrej zhode s predpoveďou (70 met./hod.). Podľa rôznych pozorovateľov na stránke IMO sa maximálna frekvencia však pohybovala v pomerne širokom intervale a podľa niektorých pozorovateľov dosiahla hodnotu až 70 – 100.

Unavení, ale spokojní sme sa vracali z Vysokej nad Uhom s veľkým úlovkom pozorovaní, veď čo do počtu záznamov o meteoroch išlo o tretie najúspešnejšie praktikum na pozorovanie Perzeíd. Skúsime ďalšie pozorovanie meteorov na jeseň – iný roj, iné miesto – takže to bude už iná „rozprávka”. [