V roku 2012 usporiadala Hvezdáreň v Michalovciach svoje Letné astronomické praktikum (LAP) už po siedmy krát vo Vysokej nad Uhom v budove ZŠ a MŠ. Praktikum sa konalo v dňoch 9. – 15. 8. 2012. a zúčastnil sa ho rekordný počet pozorovateľov – 9. Na doterajších praktikách sa totiž počet účastníkov pohyboval na číslach 5 alebo 6.

Počasie nám vyšlo len čiastočne – jasno sme mali počas prvých dvoch nocí a z toho tú prvú noc len chvíľu. Bolo však aspoň pomerne teplo – cez deň i v noci. Venovali sme sa vizuálnemu pozorovaniu meteorov – Perzeíd. Spolu sme získali 354 záznamov o prelete 184 meteorov, z ktorých bolo 135 Perzeíd a pozorovali sme spolu približne 30 hodín čistého času. Keďže sme mali medzi sebou aj mladších pozorovateľov, pozorovanie Perzeíd pred maximom bol pre nich dobrý zácvik.

Pozorovania meteorov sme hneď ráno spracovávali programom WIMPS a odosielali ich prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.imo.net do International Meteor Organization (IMO). Prakticky v reálnom čase sa vďaka tomu naše pozorovania objavili v grafe na tejto stránke a ocitli sa aj v databáze tejto organizácie. Maximum činnosti Perzeíd nastávalo v tomto roku popoludní 12. 8. a keďže Mesiac bol po poslednej štvrti, rušil pozorovanie v druhej polovici noci. Žiaľ, kvôli nepriaznivému počasiu sme v čase okolo maxima pozorovať nemohli. Zvyšujúcu sa frekvenciu Perzeíd sme mohli sledovať len na Internete. V októbri sa niektorí opäť stretneme na expedícii na pozorovanie Orioníd (maximum 22. 10.) a možno si ešte predtým vyskúšame na hvezdárni pozorovanie Drakoníd začiatkom októbra, presnejšie 10. 10.