Naše Letné astronomické praktikum sa opäť konalo na Hvezdárni v Roztokoch, kde sme sa stretli s kolegami z Prešova a s „domácimi“. Od nás sme na praktiku boli siedmi pozorovatelia a spolu sa nás všetkých pozorovateľov stretlo v Roztokoch 28. Praktikum sa konalo v dňoch 9. – 11. 8. 2019. Počasie nám prialo prvú noc, kedy boli podmienky výborné.  Naša pozorovacia skupina získala 155 záznamov  o  prelete meteorov. Keďže to bolo ešte pár dní pred maximom, frekvencia Perzeíd vtedy bola len okolo 20 meteorov za hodinu. Dáta z pozorovaní sme potom spracovali programom WIMPS a odoslali sme ich do centra IMO. Fotografovali sa aj nejaké snímky nočnej oblohy a objektov vzdialeného vesmíru fotoaparátom cez ďalekohľad a takisto aj len samotou zrkadlovkou na klasickom statíve. K dispozícii boli ďalekohľady i na vizuálne pozorovanie objektov hviezdnej oblohy. Nízko nad južným obzorom sa stretli Mesiac s Jupiterom a opodiaľ bol Saturn. Účastníci praktika mali tiež bohaté  športové vyžitie. Na dvoch ihriskách pri hvezdárni sa hral futbal, florbal a  plážový volejbal. Počas LAP 2019 odznela druhý večer populárna cestopisná prednáška. Žiaľ druhú noc niežeby pršalo, ale lialo a prechádzali búrky, takže na pozorovanie nebolo ani pomyslenie. Aj napriek tomu, že nám počasie počas druhej noci neprialo, odchádzali sme pokojní a tešíme sa na ďalšie stretnutie pod tmavou a jasnou hviezdnou oblohou na Hvezdárni v Roztokoch.