Kométa s označením C/2021 A1 (Leonard) se stala prvou objavenou kométou v roku 2021 a pravdepodobne dosiahne hranicu viditeľnosti voľným okom práve teraz. Malými ďalekohľadmi sa dala pozorovať už v novembri.

Objav
Kométu objavil Gregory Leonard 3. januára 2021 na observatóriu Mount Lemmon (Arizona, USA) ďalekohľadom s priemerom objektívu 1,5 metra. Toto observatórium se zaoberá h´ľadaním blízkozemských asteroidov, ktoré sa môžu nebezpečne priblížiť k Zemi. Prehliadka pri svojom pátraní objaví aj množstvo komét. Teleso C/2021 A1 bolo v čase objavu veľmi slabým objektom, malo len 19. hviezdnu veľkosť (magnitúdu). Poznamenajme, že voľným okom vidíme objekt do 6. magnitúdy, objekt 19. magnitúdy je približne 160 000 menej jasný (slabší) ako objekt 6. magnitúdy.

Dráha
Kométa C/2021 A1 (Leonard) nie je zrejme dynamicky novou kométou z Oortovho oblaku a v dávnej minulosti už jeden oblet okolo Slnka pravdepodobne absolvovala. Pohybuje se po veľmi excentrickej dráhe so sklonom 132,7° k rovine ekliptiky, v opačnom smere ako planéty. V čase objavu (3. 1. 2021) bola od Zeme vzdialená 4,93 astronomickej jednotky (AU), tedy 737,5 miliónov km. Kométa sa najviac priblíži k Zemi 12. decembra 2021 a to na vzdialenosť 0,233 AU, t.j. 34,9 miliónov km. Perihélium (najväčšie priblíženie k Slnku) nastane 3. januára 2022 vo vzdialenosti 0,615 AU (92,0 miliónov km) od Slnka.

Viditeľnosť
Hranicu 6. hviezdnej veľkosti by mohla prekonať v prvých decembrových dňoch, ľudia s dobrou oblohou a dobrým zrakom môžu začať skúšať jej viditeľnosť voľným okom. Nad ránom 3. decembra bude kométa prelietať okrajom jasnej guľovej hviezdokopy M3 v súhvezdí Poľovných psov. To bude zaujímavý cieľ predovšetkým pre astrofotografov, ktorí budú mať možnosť zvečniť toto pekné stretnutie. Kométa aj hviezdokopa M3 by mali mať približne rovnakú jasnosť. Mesiac bude vtedy okolo novu a teda nebude rušiť pozorovanie. V následujúcich dňoch sa pohyb kométy po oblohe bude pomaly zrýchľovať (pretože sa kométa približuje k Zemi aj k Slnku) a presunie sa do súhvezdia Pastiera. 6. decembra prejde C/2021 A1 len 5 stupňov nad jasnou hviezdou Arcturus (0,1 magnitúdy – je to najjasnejšia hviezda severnej oblohy). O dva dni neskôr kométa prejde do súhvezdia Hada. Vtedy by už mohla byť jej jasnosť okolo 5. hviezdnej veľkosti. S uhlovým približovaním k Slnku sa skracuje obdobie jej viditeľnosti. Najlepší čas bude tesne pred svitaním medzi 5. až 6. hodinou ráno.
Najväčšiu jasnosť by mala dosiahnuť v deň jej najväčšieho priblíženia k Zemi, teda 12. decembra. Podľa súčasnej predpovede by mohla mať jasnosť okolo 4. magnitúdy. V tento deň zároveň končí jej viditeľnosť z našich zemepisných šírok. Vtedy už bude obtiažne pozorovateľná veľmi nízko nad východným obzorom počas svitania. Z tohto dôvodu budú najlepšie pozorovacie podmienky v týždni od 3. do 10. decembra, kedy bude ešte dostatočne vysoko nad obzorom a zároveň bude nad hranicou viditeľnosti voľným okom. Výhodu budú mať pozorovatelia s čistou a jasnou oblohou bez veľkého svetelného znečistenia. Podľa optimistickejších predpovedí by jej jasnosť mohla byť aj vyššia než 4 mag. Kométa se pár dní pred najväčším priblížením k Zemi bude dostávať do pomerne vhodného uhla medzi Zemou a Slnkom. Vďaka tomu by mohol zafungovať efekt dopredného rozptylu na prachových časticiach z kométy a jej jasnosť by mohla dosiahnuť o 1 až 2 magnitúdy viac (číslo udávajúce jasnosť by však bolo menšie) oproti predpovedi (mala by teda 2 – 4 mag.). Nechajme sa prekvapiť a skúsme sa presvedčiť na vlastné oči, ako to bude!

Podľa: https://www.astro.cz/
Horný obrázok: Kométa C/2021 A1 (Leonard) z 11.novembra 2021, autor: Michael Jäger

Vyhľadávacia mapka pre kométu Leonard (C/2021 A1) na obdobie najväčšej jasnosti.
Zdroj: Sky&Telescope 12/2021