Nedávno astronómovia objavili tretí mesiac obiehajúci okolo asteroidu 130 Elektra, čo prelomilo rekord v počte mesiacov jedného asteroidu. Objav prvého “štvorasteroidu” vyvoláva otázku o tom, koľko mesiacov môže mať asteroid a odkiaľ tieto mesiace pochádzajú. Anthony Berdeu (Thajský národný astronomický výskumný ústav) s kolegami hľadali mesiace asteroidov pomocou starších pozorovaní prístrojom SFERE (Spectropolarimetric high-contrast exoplanet research facility), čo je súprava prístrojov na VLT (Very Large Telescope) v Čile. Hoci primárne bol tento prístroj určený na vyhľadávanie slabo svietiacich exoplanét v blízkosti ich jasných materských hviezd, SFERE sa stal užitočným aj pri pozorovaní slabých objektov našej slnečnej sústavy. Astronómovia už predtým použili prístroj SFERE pri objave druhého mesiaca asteroidu Elektra, ktorý je asteroidom hlavného pásu so zložením podobným zloženiu trpasličej planéty Ceres. Boli to práve pozorovania Berdeuovho tímu, ktoré umožnili objaviť aj tretí mesiac tohto asteroidu, o čom informovali v časopise Astronomy & Astrophysics.

Tretí objekt označený “S/2014 (130) S2” sa skrýval v jasnom svetelnom halo asteroidu a je celkom malý – má priemer len 1,6 km, zatiaľ čo predchádzajúce dva mesiace Elektry majú 6 a 2 km. Žiaľ, tento mesiac sa na všetkých archívnych pozorovaniach nachádza na tej istej strane asteroidu, čo činí výpočet jeho dráhy veľmi ťažkou záležitosťou. Pomohlo by tu, samozrejme, viac pozorovaní. Ďalšie údaje by mohli pomôcť astronómom spresniť chemické zloženie tohto mesiaca. Berdeu si vybral Elektru na testovanie nového softvéru na spracovanie obrazu, ktorý sám vyvinul, pretože vedel, že asteroid má už dva objavené mesiace. Najnovší objav bol teda dielom náhody a podporuje tvrdenie, že asteroidy s viacerými mesiacmi môžu byť bežným javom. Ale na rozdiel od Mesiaca našej Zeme, väčšina mesiacov asteroidov pravdepodobne vznikla v relatívne nedávnej minulosti slnečnej sústavy. V takýchto systémoch sa mohli realizovať tri hlavné scenáre: gravitačné zachytenie – prelietajúce teleso prechádzalo príliš blízko k asteroidu a stalo sa súčasťou jeho systému. Alebo, ak asteroid rotoval veľmi rýchlo okolo svojej osi, mohli sa z neho nejaké časti oddeliť a tie mohli buď uniknúť z jeho slabej príťažlivosti, alebo ostať v systéme ako mesiace. No a nakoniec mesiace mohli vzniknúť z úlomkov vyvrhnutých počas zrážky (impaktu).

Pretože najnovší mesiac obieha po veľmi excentrickej a naklonenej dráhe (vzhľadom na rotačnú os asteroidu), autori preferujú impaktný scenár. Aby to však definitívne potvrdili, potrebujú spresniť dráhu tohto mesiaca a jeho zloženie. Podľa teórie, impakty môžu vytvoriť niekoľko mesiacov vrátane oveľa menších než tie, ktoré sme dosiaľ objavili. “Keďže vieme, že astronómovia už objavili aj mesiace s prstencami, povedal by som, že neexistujú žiadne zásadné hranice pre počet mesiacov, ktoré môžeme objaviť,” hovorí Berdeu. “Problém s ich objavovaním je len v tom, že čím viac ich je a čím sú bližšie k asteroidu, tým je systém menej stabilný.”

Publikované v časopise QUARK 6/21022, RNDr. Zdeněk Komárek

Obrázok nad článkom: Umelecká predstava prvého “štvorasteroidu” – asteroidu s 3 mesiacmi.

Zdroj obrázkov: www.news9live.com/science, modernsciences.org

Mesiace asteroidu Elektra a ich dráhy spolu s najnovším objavom – mesiacom S/2014 (130) S2 s dráhou zobrazenou modrou farbou.