V dňoch 20. – 24. 10. 2008 sa konala jesenná expedícia na pozorovanie meteorov z roja Orionidy pre členov astronomického krúžku pr e stredoškolákov pri našej hvezdárni. Boli sme na Hvezdárni Roztoky za Svidníkom piati. Októbrové počasie nám tentoraz naozaj prialo. Zo 4 nocí sme pozorovali počas prvých 3 a poslednú noc mrholilo. Napozorovali sme vyše 130 záznamov o prelete meteorov. Vystihli sme aj maximovú noc – bola to hneď tá prvá, keď hodinová frekvencia Orioníd podľa našich pozorovaní (ZHR) dosiahla hodnotu 30.

Ako vidno z grafu, nasledujúce noci frekvencia klesala  na polovičnú hodnotu predchádzajúcej. Škoda len, že pozorovanie rušil Mesiac v poslednej štvrti. Pozorovane meteorov bolo vždy nasledujúci deň spracované na notebooku. Cez deň sme potom dospávali, ale aj obdivovali krásnu jesennú prírodu, konzultovali sme otázky astronomických súťaží, pozreli sme si zopár filmov, hrali sme karty. Nemálo času nám zabrala príprava poživne. Odchádzali sme spokojní tešiac sa na ďalšiu expedíciu – na jar opäť v Roztokách.