pluto a eris.jpg
Úspešná kampaň na určenie času zákrytu slabej hviezdy „zmrštila“ priemer Eris pokladanej za najväčšiu trpasličiu planétu za Neptúnom a „zjasnila“ jej povrch. V skutočnosti je Eris svojou veľkosťou veľmi blízko k Plutu, a to až tak, že Pluto môže získať svoj stratený titul „kráľ Transneptunických objektov“ naspäť. V novembri 2010 zachytila skupina troch astronómov v čílskych Andách prechod Eris popred slabú hviezdu 17-ej magnitúdy v súhvezdí Veľryby. Aj tak však nie je riešenie pre priemer Eris veľmi presné, pretože nízka jasnosť hviezdy vyžadovala videozáznam s nízkou frekvenciou snímok. Napriek tomu hovorí Bruno Sicardy, že Eris je takmer iste priemer menší než 2340 km. Priemer Pluta je podľa našich súčasných vedomostí 2344 +/- 20 km. Konečná hodnota priemeru Eris sa však ešte môže zmenšiť o 100 – 120 km. Mike Brown (California Institute of Technology), vedúci tímu, ktorý v roku 2005 Eris objavil, spolu s ďalšími kolegami získal pomocou Hubblovho kozmického ďalekohľadu (HST) snímky, ktoré poukazujú na priemer 2400 km, čo je asi o 5 % viac než má Pluto. Aj pozorovania pomocou Spitzerovho (infračerveného) kozmického ďalekohľadu ukazovali na priemer blízky 2600 km. Iná skupina astronómov pomocou španielskeho ďalekohľadu IRAM v oblasti milimetrových vĺn dostala hodnotu blízku 3000 km. pluto a eris.jpgTeraz však astronómovia zistili, že rotačná os Eris mieri ku Slnku, čo je situácia, kedy by slnečným žiarením zaliata pologuľa bola teplejšia než je priemer a to by skresľovalo merania na milimetrových vlnách a v infračervenej oblasti tak, že by systematicky vychádzali vyššie hodnoty priemeru. Hmotnosť Eris je dobre určená z dráhy jej mesiaca Dysnomia a je asi o 25 % väčšia než hmotnosť Pluta – a tá sa nemení. Takže ak výsledky získané pri zákryte hviezdy platia, hustota Eris by musela byť väčšia, asi 2,5 g/cm3, alebo aj viac. Jej odrazivá schopnosť (tzv. albedo) musí byť najmenej 90 %, čo znamená, že je biela ako čerstvo napadnutý sneh. „Pred rokom by som povedal, že tento výsledok musí byť úplná hlúposť,“ hovorí Brown, „pretože sa zdá prehnané, aby Eris by mala mať tak vysokú hustotu.“ Mike Brown ešte dodáva: „Albedo je už aj tak absurdne vysoké, takže trocha absurdnosti naviac je v poriadku.

RNDr. Zdeněk Komárek