Počas jarných prázdnin pripravila Hvezdáreň v Michalovciach pre vyše stovku detí, ich rodičov aj starých rodičov pestrý program.

V pondelok si mohli pozrieť prezentáciu o živote vo vesmíre a vypočuť k tomu zaujímavú prednášku. Ďalší deň sa naši návštevníci oboznámili so Slnkom a jeho činnosťou a aj s tým, z čoho sa skladá ďalekohľad a ako sa sním správne pracuje. Streda bola vyhradená fyzikálnym pokusom v klubovni hvezdárne. Tu mali malí účastníci možnosť vidieť účinky zvuku na drobné telieska, účinky magnetov na rôzne veľké kovové piliny a takisto vidieť, ako sa dá po domácky vyrobiť malá sopka. V štvrtok sa mali možnosť všetci naučiť, ako sa dá orientovať v prírode aj bez GPS – pomocou kompasu, podľa rôznych prírodných javov, podľa Slnka i hviezd. V piatok program vyvrcholil návštevou ufológa z UFO-klubu v Michalovciach, ktorý priniesol aj masku ufóna a predniesol výbornú prednášku doplnenú prezentáciou o fenoméne UFO. Už priamo počas prednášky inicioval diskusiu s deťmi, ktorá sa stretla s veľkou odozvou. Na tomto dni sa zúčastnilo aj najviac návštevníkov. Každý deň sme ešte dopĺňali program videoprojekciou klipov o živote a práci kozmonautov na obežnej dráhe, o krásach našej Zeme, či veľkosti vesmírnych telies. Pestrý program sa návštevníkom páčil a Vy si môžete pozrieť aspoň zopár fotografií z pokusov a z návštevy ufológa.