V dňoch 20. – 24. apríla 2009 sme usporiadali jarnú expedíciu na Hvezdáreň Roztoky v okrese Svidník pre členov nášho ATM (Astro Team Michalovce) zameranú hlavne na pozorovanie meteorov z rojov Lyridy a Bootidy. Na expedícii sa zúčastnilo 6 členov ATM.

Počasie nám mimoriadne prialo a mohli sme pozorovať počas všetkých štyroch nocí. Získali sme takmer 400 záznamov o meteoroch. Venovali sme sa aj príprave našich súťažiacich na krajské kolo súťaže “Čo vieš o hviezdach” to najmä v prednáške o názvoch jasných hviezd a o objektoch v jednotlivých súhvezdiach a počítaním príkladov. Raz večer ešte pred pozorovaním meteorov sme si pozreli refraktorom 150/2250 mm Merkúr a Saturn a ráno, keď sme pozorovanie končili, videli sme zasa Venušu.

Keďže aj cez deň bolo počasie krásne, slnečno a teplo, ale veterno, mohli sme sa kochať nádhernou jarnou rozvíjajúcou sa prírodou. Pozreli sme si nejaké filmy, sledovali sme TV, hrali sa i karty. Najmä sme však dospávali deficit spánku a pripravovali si potravu. Predposledný večer sme si urobili táborák s opekaním a gitarou. Na jeseň sa už do Roztokov opäť tešíme na ďalšiu expedíciu.