Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

Hvezdáreň v Rimavskej SoboteV piatok 19. mája 2017 sme usporiadali exkurziu pre pracovníkov našej hvezdárne, členov astronomických krúžkov a ich rodičov aj členov Astroklubu, na hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Zúčastnilo sa 33 detí a dospelých.

Po ceste sme sa zastavili ešte na prehliadku Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Na Hvezdárni v Rimavskej Sobote nás privítal jej riaditeľ RNDr. Pavol Rapavý, ktorý nás previedol astroparkom v okolí hvezdárne. V ňom sú napríklad modely dvoch asteroidov nazvaných podľa neho a podľa mesta Rimavská Sobota, ako aj rôzne zariadenia na solárny pohon – autodráha, fontána, vŕtačka. Ďalej je tu veľká „živá” geologická mapa okolia mesta so skutočným horninami, tabule informujúce o slovenských parkoch tmavej oblohy, drevená zvonkohra, obrovský glóbus Zeme, dvoje slnečné hodiny a ešte ďalšie zaujímavé veci. Pozreli sme si aj prednáškovú miestnosť vybavenú zaujímavými pomôckami a prístrojové vybavenie kupoly, kde dominuje 35 cm zrkadlový ďalekohľad na spoločnej montáži so 16-cm refraktorom a 10-cm koronografom. Odborná pracovníčka hvezdárne RNDr. Daniela Rapavá nám potom ukázala svoje fyzikálne fotografie kvapiek a bublín, aj zamŕzajúcich, a rôzne snímky cez polarizačný filter, ako aj makrofotografie rastlín či hmyzu. Niektoré fotografie sa ocitli na obálkach známych svetových fyzikálnych časopisov, alebo získali rôzne ceny či už u nás doma, alebo v zahraničí. Exkurzia sa všetkým zúčastneným páčila a obohatila nás o nové poznatky a skúsenosti.