Dňa 26. apríla 2010 vybrala Rada ESO (ESO = Európske južné observatórium) Cerro Armazones ako miesto pre plánovaný 42 metrový Európsky extrémne veľký ďalekohľad (skr. E-ELT, European Extremely Large Telescope). Cerro Armazones je vrch v centrálnej časti čílskej púšte Atacama s výškou 3060 m. Nachádza sa asi 130 km južne od mesta Antofagasta a 20 km od Cerro Paranal, domova štyroch ďalekohľadov sústavy VLT (Very Large Telescope) patriacemu taktiež ESO. „Je to dôležitý míľnik umožňujúci ukončiť základný dizajn tohto veľmi ambiciózneho projektu, ktorý bude veľkým pokrokom v astronomických znalostiach,“ hovorí Tim de Zeeuw, generálny riaditeľ ESO. „Ďakujem tímu, ktorý vyberal miesto pre ďalekohľad za obrovské množstvo práce, ktoré vykonal počas posledných niekoľkých rokov.“ Nasledujúcim krokom ESO je postaviť Európsky extrémne veľký ďalekohľad pre optickú a infračervenú oblasť s primárnym zrkadlom s priemerom 42 metrov. E-ELT bude „najväčšie oko na svete“ namierené na oblohu. Bude sa skladať z 1000 šesťuholníkových zrkadiel, každé s priemerom 1,4 m. Sekundárne zrkadlo tohto gigantického ďalekohľadu bude mať priemer tiež úctyhodný – 6 m. ESO už kreslí detailné konštrukčné plány spolu s verejnosťou. E-ELT by sa mal venovať najpálčivejším nevyriešeným otázkam astronómie a mohol by snáď aj priniesť revolúciu v našom chápaní vesmíru, podobne ako to urobil Galileov ďalekohľad pred 400 rokmi. Konečné rozhodnutie o stavbe ďalekohľadu sa očakáva koncom roka 2010 a jeho uvedenie do prevádzky je plánované na rok 2018. Rozhodnutie o mieste stavby E-ELT urobila Rada ESO, ktorá je riadiacim orgánom tejto organizácie. Je zložená zo zástupcov 14 členských štátov ESO a jej rozhodnutie bolo založené na rozsiahlych porovnávacích meteorologických pozorovaniach trvajúcich niekoľko rokov. Väčšina údajov zozbieraných počas kampane na výber miesta bude zverejnená počas roka 2010. V procese tohto výberu bolo treba zohľadniť rôzne faktory. Pochopiteľne najdôležitejšiu rolu hrala „astronomická kvalita“ atmosféry ako napríklad počet jasných nocí, množstvo vodnej pary v atmosfére a stabilita atmosféry (známa tiež ako tzv. „seeing“ – chvenie vzduchu). Do úvahy však bolo treba brať aj iné parametre ako sú náklady na stavbu a prevádzku ako aj na operačnú a vedeckú spoluprácu s ostatnými dôležitými zariadeniami – VLT (Very Large Telescope), VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). V marci 2010 obdržala Rada ESO predbežnú správu s hlavnými závermi od Poradného výboru pre výber miesta pre E-ELT (Site Selection Advisory Committee). Tieto závery potvrdzovali, že všetky skúmané miesta nachádzajúce sa na finálnom zozname (Armazones, Ventarrones, Tolonchar a Vizcachas v Čile a La Palma na Kanárskych ostrovoch) majú veľmi dobré podmienky pre astronomické pozorovania, každé so svojimi výhodami a nevýhodami. Technická správa konštatuje, že Cerro Armazones v blízkosti Cerro Paranal sa javí ako jasne uprednostňované, pretože má vo všetkých ohľadoch najlepšiu kvality oblohy a môže pracovať a byť integrované spolu s observatóriom ESO na Cerro Paranal. Cerro Armazones a Cerro Paranal majú tie isté ideálne podmienky pre astronomické pozorovania, ako je napríklad viac než 320 jasných nocí do roka. Berúc do úvahy veľmi jasné odporúčanie Poradného výboru pre výber miesta a všetky ostatné dôležité aspekty, špeciálne vedeckú kvalitu miesta, Rada ESO teraz súhlasila s výberom Cerro Armazones ako s miestom pre stavbu E-ELT. „Ak pridáme vedecké vybavenie E-ELT k už existujúcemu vynikajúcemu observatóriu VLT, máme garantovanú dlhodobú budúcnosť observatória na Cerro Paranal ako najmodernejšieho optického a infračerveného observatória na svete a pozícia ESO ako svetového lídra v pozemskej astronómii sa ďalej ešte zosilní,“ hovorí Tim de Zeeuw. V očakávaní výberu Cerro Armazones ako budúceho miesta pre E-ELT a na umožnenie a podporu tohto projektu už čílska vláda súhlasila s darovaním pása zeme okolo observatória ESO na Cerro Paranal a na Cerro Armazones do vlastníctva ESO, aby sa zabezpečila stála ochrana týchto pozorovacích miest proti cudzím rušivým vplyvom, ako sú napríklad svetelné znečistenie, alebo banícke aktivity.

RNDr. Zdeněk Komárek

{gallery}ilustracne/eelt{/gallery}