KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ V MICHALOVCIACH, vysunuté pracovisko KHaZKC, pozýva školy v dňoch 2. – 12. 5. 2023 v rámci „Európskych solárnych dní“ na program zameraný na využitie solárnej energie, alternatívne zdroje energie, slnečnú činnosť.
Program sa koná v budove hvezdárne na Hrádku.

Na program je potrebné sa vopred objednať a trvá zhruba jednu hodinu. Telefón pre objednanie podujatí: 056-6443260
Vstupné: 1 € na žiaka

Tu si môžete pozrieť a stiahnuť pozvánku na Európske solárne dni vo formáte obrázka jpg.: