619px-Sun231

619px-Sun231Rok 2017 je 7. ročníkom Európskych solárnych dní na Slovensku. V tomto roku prebiehali od 1. do 15. mája. Aj naša hvezdáreň sa zapojila do tejto osvetovej kampane a to v týždni od 9. do 12. mája.

Pre žiakov základných škôl sme si prichystali zaujímavé prednášky o Slnku, slnečnej energii a jej využití. Po prednáške mali deti možnosť pozorovať Slnko a slnečné škvrny pomocou ďalekohľadu v kupole a na terase. Pre žiakov sme si pripravili aj praktické ukážky využitia solárnej energie, ako solárny varič, malá solárna pec a solárne hračky. Podujatia sa zúčastnilo 10 tried z michalovských škôl a navštívili nás aj deti zo základnej školy z Veľkej Lomnice. Spolu si náš program pozrelo približne 130 návštevníkov.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za návštevu.