two_exoplanets.jpg
Kozmický ďalekohľad Kepler (patriaci NASA) objavil prvý planetárny systém s viac než jednou planétou prechádzajúcou popred svoju hviezdu. Známky prechodu (tranzitu) dvoch exoplanét boli pozorované v dátach hviezdy podobnej Slnku označenej Kepler-9. Planéty boli pomenované Kepler-9b a 9c. Tento objav v sebe zahŕňa 7 mesiacov pozorovaní viac než 156 000 hviezd ako súčasť hľadania planét zemského typu mimo našej slnečnej sústavy. Superpresná kamera ďalekohľadu Kepler meria nepatrné poklesy jasnosti hviezdy, ktoré nastávajú keď planéta prechádza popred ňou. Veľkosť planéty sa potom dá odvodiť z veľkosti tohto poklesu. Vzdialenosť planéty od hviezdy sa dá vypočítať meraním času medzi dvoma po sebe nasledujúcimi poklesmi jasnosti hviezdy. Malé zmeny v pravidelnosti týchto poklesov sa dajú použiť na výpočet hmotností planét a na objavenie inej netranzitujúcej planéty v tomto systéme. Vedci z misie Kepler v júni 2010 oznámili, že v prehliadke dát z prvých 43 dní pozorovaní bolo identifikovaných vyše 700 kandidátov na planéty. Údaje zahŕňajú aj 5 ďalších systémov, z ktorých v každom by mohla byť viac než jedna tranzitujúca planéta. Tím misie Kepler nedávno identifikoval šiesty cieľ vykazujúci viacnásobné tranzity a zozbieral dostatok dát na potvrdenie tohto multiplanetárneho systému. „Vysoká kvalita údajov z Keplera a celodenné pozorovanie tranzitujúcich objektov umožní získať celý rad unikátnych meraní materských hviezd a ich planetárnych systémov,“ povedal Doug Hudgins, vedec z misie Kepler. Vedci spresnili výpočty hmotností planét pomocou pozorovaní 10 metrovým Keckovým ďalekohľadom na Havaji. Ptwo_exoplanets.jpgozorovania ukazujú, že planéta Kepler-9b je väčšia z týchto dvoch planét a že obidve planéty majú podobné hmotnosti, ale menšie než Saturn (hmotnosť Saturna je 95 hmotností Zeme). Planéta Kepler-9b leží bližšie k materskej hviezde a obehne ju za 19 dní, zatiaľ čo Kepler-9c má obežnú periódu okolo 38 dní. Pozorovaním niekoľkých prechodov každej planéty počas siedmych mesiacov bolo možné analyzovať časy medzi po sebe nasledujúcimi prechodmi. „Tento objav je prvou jasnou detekciou významných zmien v intervaloch od jedného prechodu planéty k nasledujúcemu, čo nazývame zmeny časov prechodov (angl. transit timing variations),“ hovorí Matthew Holman, vedec misie Kepler z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v Cambridge, Massachusetts. „Je to dôkaz gravitačnej interakcie medzi dvoma planétami ako to videl kozmický ďalekohľad Kepler.“ Naviac, okrem dvoch týchto tranzitujúcich exoplanét, ktoré sú obrími planétami, vedci identifikovali v dátach z pozorovaní hviezdy Kepler-9 niečo, čo vyzerá ako veľmi slabý náznak tranzitov tretieho telesa. Tento náznak je konzistentný s prechodmi planéty typu Super-Zeme s rozmerom asi 1,5 krát väčším než má naša Zem a obiehajúcej okolo svojej hviezdy po „horúcej“ dráhe len s 1,6 dňovou periódou. Teraz sú potrebné ďalšie pozorovania na to, aby sa zistilo, či tento signál v dátach je naozaj dôkazom ďalšej planéty, alebo astronomickým javom, ktorý len tranzit exoplanéty napodobňuje.

RNDr. Zdeněk Komárek