619px-Sun231

SLNKO DNES

Aktuálne snímky Slnka zo sondy SOHO (SOlar Heliospheric Observatory) môžete nájsť na nižšie uvedenom linku:

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html

Sonda SOHO bola vypustená v roku 1995. Obieha okolo Slnka spolu so Zemou v Lagrangeovom bode L 1, vo vzdialenosti 1,5 milióna km od Zeme v smere bližšie k Slnku (4-násobok vzdialenosti Zem – Mesiac), v mieste, kde sa vyrovnáva gravitačná sila Zeme a Slnka. Má tak nerušený neustály výhľad na našu dennú hviezdu.

Nikdy sa nepozerajte na Slnko priamo, ani so slnečnými okuliarmi!!

Pozrite si animáciu pohybu škvŕn zostavenú z niekoľkých snímok z družice SOHO, ktoré boli získané koncom marca a začiatkom apríla 2008.
animácia slnka