Pred časom sme na našej stránke informovali o prvom medzihviezdnom cestovateľovi – kométe 1I/2017 U1 (‘Oumuamua). Teraz bol objavený jeho kolega – druhý medzihviezdny pútnik. Novo objavená kométa dostala označenie C/2019 Q4 (Borisov). Objavil ju 30. 8. 2019 Gennadij Borisov na observatóriu MARGO na Kryme. Automatický monitorovací systém SCOUT, prevádzkovaný JPL v Pasadene (USA), objekt vyhodnotil ako pravdepodobne medzihviezdny, čo sa neskôr ukázalo ako pravdivé.

Kométa sa momentálne nachádza 420 miliónov km od Slnka a najbližšie k nemu bude 8. 12. 2019, kedy sa k nemu priblíži na 300 miliónov km (t.j. presne dvakrát ďalej než je Zem od Slnka). Teleso má značne vysokú rýchlosť, pohybuje sa totiž rýchlosťou 150 000 km/h, teda  42 km/s (pre porovnanie: Zem obieha okolo Slnka priemernou rýchlosťou necelých 30 km/s). Práve táto rýchlosť poukazuje na to, že objekt vznikol mimo našej slnečnej sústavy. Oproti kométe 1I je toto teleso oveľa jasnejšie a teda máme, a budeme mať, oveľa viac pozorovaní umožňujúcich presnú analýzu jeho dráhy.

Momentálne sa 2I (Borisov), ako sa oficiálne druhý medzihviezdny pútnik volá,  blíži dovnútra slnečnej sústavy. Rovinu ekliptiky preťal 26. 10. 2019 a presunul sa na južnú hviezdnu oblohu. Táto kométa bude pozorovateľná profesionálnymi astronomickými prístrojmi minimálne ešte rok, asi do októbra 2020. Prvé analýzy ukazujú, že ide o teleso s priemerom asi tak 2 – 16 kilometrov, pričom ďalšie pozorovania túto hodnotu určite spresnia, pretože okrem základných astrometrických meraní na spresnene dráhy budú prebiehať aj ďalšie astrofyzikálne pozorovania za účelom zistenia periódy rotácie tohto telesa, jeho chemického zloženia a presnejšieho určeniu jeho rozmerov.

Publikované v časopise QUARK 12/2019, RNDr. Zdeněk Komárek

Zdroje obrázkov: 
http://www.cometwatch.co.uk
https://sk.wikipedia.org/

Nepatrný fliačik v červenom krúžku titulného obrázka je novoobjavený medzihviezdny pútnik – kométa C/2019 Q4 (Borisov).

Dráha kométy C/2019 Q4 (Borisov) – zelená časť hyperboly – zvislo, dráha Pluta je červená, Neptúna modrá, Uránu zelená (kruhová), Saturna žltá a Jupitera fialová