Žijeme vo veľkej špirálovej galaxii, obrovskej víriacej palacinke obkolesenej halom starých hviezd. Astronómovia však v poslednej dobe stále viac upodozrievajú našu Mliečnu cestu zo zrážky s inou galaxiou v našej dávnej histórii. Táto kolízia premiešala poriadne disk Galaxie a dodala aj hviezdy, ktoré tvoria väčšinu hala. Amina Helmiová s kolegami (University of Groningen, Holandsko) tvrdí v novembrovom (2018) vydaní známeho časopisu Nature, že niektoré dávno známe skupiny hviezd v hale majú zvláštne vlastnosti.

Tieto hviezdy obiehajú okolo jadra Galaxie v opačnom smere (t.j. retrográdne) než v akom rotuje disk. Majú aj trocha iné chemické zloženie než galaktický disk. Zvláštne charakteristiky poukazujú na to, že tieto hviezdy nepochádzajú pôvodne z Mliečnej cesty, ale že sú skôr pozostatkami z raného obdobia, keď naša Galaxia „zhltla“ nejakého menšieho suseda. Helmiová sa so spolupracovníkmi pozrela na retrográdne pohyby a chemické zloženie hviezd a všimla si tri charakteristiky. Po prvé: hviezdy sa pohybujú spolu ako jedna veľká sústava. Po druhé: obsah ťažkých chemických prvkov v nich poukazuje na to, že nie všetky tieto hviezdy sa sformovali naraz pri jednom výbuchu hviezdotvorby, ale, že ich vznik trval dlhšie obdobie. A za tretie: tieto hviezdy majú rôzny vek. Zo spomínanej práce ďalej vyplýva, že tieto hviezdy pochádzajú zo zhltnutej galaxie s hmotnosťou okolo 600 miliónov hmotností Slnka, čo je zhruba hmotnosť našej satelitnej galaxie – Malého Magellanovho oblaku. Simulácie ďalej potvrdzujú, že takéto splynutie pred asi 10 miliardami rokov by vysvetlilo všetky spomínané vlastnosti hviezd. Retrográdne obiehajúcich hviezd je pomerne veľa (30 000) a vytvárajú mohutný prúd okolo disku, vzdialený  najmenej tisíce svetelných rokov od Slnka. Helmiovej tím zistil, že zhruba 80% hala našej galaxie by mohlo pochádzať z tejto kolízie. Táto zrážka mohla tiež odfúknuť pôvodný disk Galaxie, ktorý už vtedy existoval a vytvoriť nový, relatívne hrubý, ktorý pozorujeme dnes. Na ilustračnom obrázku sú v Galaxii žltou farbou zakreslené polohy a rýchlosti spomínaných hviezd po predpokladanej zrážke Mliečnej cesty s malou cudzou galaxiou.

Publikované v časopise QUARK, 5/2019, RNDr. Zdeněk Komárek

Text k obrázku: Na ilustračnom obrázku sú v Galaxii žltou farbou zakreslené polohy a rýchlosti spomínaných hviezd po predpokladanej zrážke Mliečnej cesty s malou cudzou galaxiou.

Zdroj obrázka: www.skyandtelescope.com