Skupina japonských astronómov oznámila objav záblesku na povrchu Jupitera, ktorý zachytil ich automatický detekčný software 15. októbra 2021. Ten má pravdepodobne na svedomí dopad telesa do atmosféry planéty. K zachyteniu záblesku došlo len mesiac po tom poslednom, ktorý detegovalo niekoľko amatérskych astronómov 13. septembra 2021. Pokiaľ sa objav potvrdí, pôjde už o jedenásty takto zaznamenaný dopad asteroidu alebo kométy na Jupiter od dopadu jadier kométy Shoemaker-Levy 9 v júli 1994.

Stalo sa to prakticky mesiac od posledného zaznamenaného impaktu, kedy 5 amatérskych astronómov nezávisle na sebe zaznamenalo záblesk na Jupiteri. Tím astronómov, ktorý vedie Ko Arimatsu z Kjótskej univerzity, zaznamenal tento posledný záblesk na Jupiteri v piatok 15. októbra 2021 presne o 13:24 UT (t.j. svetového času). Arimatsu a jeho skupina používajú detekčný software nazvaný PONCOTS, ktorý je súčasťou systému automatických ďalekohľadov na zachytenie náhodných udalostí (Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey – OASES).   K zachytenej udalosti došlo na Jupiteri v páse nazvanom „Severná rovníková zóna“ (North Tropical Zone) pod tenším tmavým pásom nazývaným North Temperate Belt (Severný mierny pás). Záblesk je na zaznamenanom videu vidieť počas 4 sekúnd. Veľmi rýchlo narastá k maximu jasnosti, potom má asi 2 sekundy konštantnú jasnosť a napokon zmizne. Podľa údajov Europlanet Society dopadne na Jupiter ročne asi 6 objektov s rozmerom 10 metrov alebo väčších (čo už sú objekty dosť veľké na to, aby ich pri ich dopade na planétu zachytili aj amatérski astronómovia).

Vďaka softwaru na detekciu prechodných javov, ako je napríklad DeTeCt, sa tempo objavov týchto udalostí v posledných rokoch zvýšilo. Ako vieme, posledná taká udalosť zo septembra 2021 nezanechala v atmosfére planéty žiadnu tmavú škvrnu (na rozdiel od dopadov jadier kométy Shoemaker-Levy 9). Táto udalosť teda nebude zrejme výnimka. Obidve udalosti nám však ukazujú, že potenciálne nebezpečných telies poletuje vo vesmíre naozaj veľké množstvo. Je však šťastie, že mnoho z nich vychytá (doslova by sa dalo povedať „povysáva“) vďaka svojej silnej gravitácii práve Jupiter. Amatérski astronómovia si môžu teraz prezrieť svoje archívy a poslať prípadne video s týmto zábleskom priamo zainteresovaným osobám, ktorými sú Marc Delcroix alebo Ricardo Hueso.

Publikované v časopise QUARK 12/2021, RNDr. Zdeněk Komárek

Japonský astronóm Ko Arimatsu zachytil možný dopad telesa na Jupiter ako záblesk v Jupiterovej severnej rovníkovej zóne 15. októbra 2021  o 13:24 UT.
Nasnímal ho pomocou 28cm ďalekohľadu typu Schmidt-Cassegrain (Celestron C11).
Zachytený bol automaticky pomocou softwaru na detekciu zábleskov na Jupiteri  naprogramovanom v Pythone.
Autor snímky: Ko Arimatsu/Kyoto University