Vzdialenosť medzi slnečnou sústavou a  rádiovým zdrojom Sagittarius A*, čo je supermasívna čierna diera s hmotnosťou 4 miliónov hmotností Slnka v centre našej Galaxie – Mliečnej cesty, je približne 25 800 svetelných rokov teda zhruba o 1 900 svetelných rokov menej, než sa doposiaľ uvádzalo. Vyplýva to z analýzy nových údajov japonského projektu VLBI (Very Long Baseline Interferometer) s názvom VERA (VLBI Exploration of Radio Astrometry). Šípky na priloženom obrázku (hore pod nadpisom článku) ukazujú polohy a rýchlosti pre 224 objektov použitých na model našej Galaxie. Neprerušované čierne čiary v podobe oblúkov predstavujú polohy špirálových ramien Galaxie. Krátkymi farebnými čarami so šípkami sú zvýraznené skupiny objektov patriacich k jednotlivým špirálovým ramenám.

„Pretože sa Zem nachádza vo vnútri Mliečnej cesty, nemôžeme odstúpiť a pozorovať, ako vyzerá naša Galaxia zvonka,“ hovorí Tomoya Hirota, astronóm z Mizusawa VLBI Observatory at the National Astronomical Observatory of Japan a z Department of Astronomical Sciences at SOKENDAI so svojimi spolupracovníkmi z projektu VERA Collaboration. „Astrometria, teda presné merania polôh a rýchlostí objektov, je rozhodujúcim nástrojom pre pochopenie celkovej štruktúry našej Galaxie a nášho miesta v nej.“ „VERA bola iniciovaná Japonským národným observatóriom (National Astronomical Observatory of Japan – NAOJ) v roku 2000,“ dodávajú astronómovia. „Projekt bol navrhnutý za účelom astrometrických pozorovaní prostredníctvom rádioteleskopu VLBI na odhalenie 3D rýchlostnej a priestorovej štruktúry v Mliečnej ceste. To zahŕňa 4 japonské rádioteleskopy s anténami s priemerom 20 m: Mizusawa, Iriki, Ogasawara a Ishigaki-jima.” Využitím dát z prvého katalógu astrometrie VERA astronómovia modelovali štruktúru Mliečnej cesty na určenie základných parametrov, ako je napríklad vzdialenosť od galaktického centra a rýchlosť pohybu Slnka okolo stredu Galaxie. „Naše výsledky napovedajú, že stred našej Galaxie a supermasívna čierna diera, ktorá v ňom sídli, je od Zeme vzdialený 25 800 svetelných rokov,“ uvádzajú astronómovia. „To je oveľa bližšie, než doposiaľ oficiálne udávaná hodnota 27 700 svetelných rokov, prijatá Medzinárodnou astronomickou úniou v roku 1985.“ „Rýchlosť jednotlivých objektov na publikovanej mape naznačuje, že Slnko obieha okolo stredu Galaxie rýchlosťou 227 km/s. To je troška rýchlejšie než oficiálne udávaná hodnota 220 km/s.“

Výskumníci z projektu VERA teraz plánujú pozorovanie väčšieho počtu objektov, najmä tých, ktoré sa nachádzajú bližšie k zdroju Sagittarius A*, aby mohli lepšie charakterizovať štruktúru a pohyby objektov Mliečnej cesty. „Ako súčasť tohto úsilia bude VERA spolupracovať v rámci pozorovacej siete EAVN (East Asian VLBI Network), ktorá zahŕňa rádioteleskopy na území Japonska, Južnej Kórei a Číny,“ dopĺňajú vedci. „Prostredníctvom zvýšení počtu rádioteleskopov a zväčšením vzdialeností medzi jednotlivými stanicami môže pozorovacia sieť EAVN dosiahnuť oveľa vyššiu presnosť.“

Publikované v časopise QUARK 2/2021, RNDr. Zdeněk Komárek

Rádioteleskop na Misuzawa Observatory (Japonsko) s priemerom antény 20 metrov, pomocou ktorého vykonávali pozorovania okolia jadra Mliečnej cesty.