Po viac než roku budeme môcť opäť pozorovať kométu, ktorá by mala svojou jasnosťou prekročiť hranicu viditeľnosti voľným okom. Už teraz (začiatok januára) ju môžeme pozorovať triédrom. Kométa je zatiaľ najvyššie nad obzorom na rannej oblohe, ale jej pozorovanie bude od 5. januára rušiť svit Mesiaca. V polovici januára už bude kométa viditeľná aj nízko na večernej oblohe a bude pozorovateľná celú noc. Najvyššiu jasnosť by mala dosiahnuť na prelome januára a februára. Na tento čas uvádzame aj vyhľadávacie mapky za článkom.

Táto kométa má označenie C/2022 E3 (ZTF) a bola objavená 3. marca 2022 robotickou prehliadkou oblohy Zwicky Transient Facility (ZTF), ktorá pre snímkovanie oblohy využíva 122 cm ďalekohľad (presnejšie Schmidtovu komoru)  Samuela Oschina na Mt. Palomare v Kalifornii, USA. Jej jasnosť v čase objavu bola okolo 17,3 magnitúdy. Krátko po objave sa podarilo v archíve prehliadok ZTF a Pan-STARRS nájsť predobjavové snímky kométy z novembra, októbra a júla 2021. Táto kométa neprelieta okolo Slnka prvý raz. Pred súčasným vstupom do vnútorných častí slnečnej sústavy bola na veľmi excentrickej eliptickej dráhe s periódou zhruba 47 500 rokov a má za sebou minimálne jeden obeh okolo Slnka. Dráha je veľmi sklonená voči ekliptike (rovine obehu Zeme okolo Slnka), uhol sklonu je 109°, čo znamená, že kométa sa pohybuje skoro kolmo na rovinu dráhy Zeme a obieha v opačnom smere než Zem. C/2022 E3 preletí perihéliom (najbližší bod dráhy ku Slnku) 12. januára 2023 vo vzdialenosti 1,112 AU (166,3 miliónov km) od Slnka. Najbližšie k Zemi bude 2. februára 2023 a k našej planéte sa priblíži na 0,284 AU (42,5 miliónov km).

Na prelome januára a februára sa preto očakáva jej najvyššia jasnosť. Po prelete vnútornými časťami slnečnej sústavy sa, vplyvom gravitačného pôsobenia veľkých planét, dráha kométy zmení na hyperbolu a navždy opustí slnečnú sústavu. Pod článkom je obrázok časti dráhy tejto kométy vo vnútornej oblasti slnečnej sústavy. Kométa je už teraz (začiatok januára 2023) v dosahu bežných triédrov (napr. 10×50), jej jasnosť je okolo 8. magnitúdy, t.j. je asi 6-krát slabšia ako najslabšie hviezdy viditeľné voľným okom. Pozorovať sa dá v skorých ranných hodinách nad východným obzorom v súhvezdí Severnej koruny. 7. januára nastane spln, ktorý bude veľmi rušiť jej pozorovanie. 13. januára kométa prejde do súhvezdia Pastiera a jej pohyb po oblohe sa bude pomaly zrýchľovať vplyvom jej približovania sa k Zemi. V období po 16. januári prestane rušiť svojim svitom Mesiac a kométu bude možné pozorovať už od 1 hodiny po polnoci SEČ. Hranicu viditeľnosti voľným okom (samozrejme na oblohe mimo rušivého vplyvu svetla  miest) by C/2022 E3 (ZTF) mohla prekonať okolo 20. januára. Vtedy by mohla mať jasnosť zhruba 6 magnitúd. V tomto čase sa dostane do cirkumpolárnej oblasti oblohy,  nebude teda nikdy zapadať pod obzor a bude pozorovateľná celú noc. 21. januára prejde do súhvezdia Draka, 25. vstúpi do Malého medveďa (ľudovo Malého voza) a 30. januára prejde jen 10° od Polárky (Severky).

Rýchlosť jej pohybu po oblohe začne viditeľne narastať a počas týždňa okolo najväčšieho priblíženia kométy k Zemi to bude viac než 6° za 24 hodín. Kométa bude najbližšie k Zemi 2. februára  a vtedy by mala dosiahnuť maximálnu jasnosť, ktorá bude  okolo 5 magnitúd. Na oblohe mimo mesta by ju skúsení pozorovatelia mohli bez problémov zbadať voľným okom ako drobnú hmlistú hviezdičku. Triédre či malé ďalekohľady budú dobrí pomocníci na jej pozorovanie. Žiaľ od 2. februára začne silno rušiť pozorovanie Mesiac, spln nastane 5. februára. Na bezmesačnú oblohu sa kométa dostane od 8. februára, kedy sa bude pohybovať súhvezdím Povozníka. 11. februára kométu nájdete veľmi ľahko, pretože prejde zhruba 1° od jasnej červeno svietiacej planéty Mars v súhvezdí Býka. V tomto čase tiež poklesne jej jasnosť pod hranicu viditeľnosti voľným okom, ale až do konca februára bude dobre pozorovateľná v triédroch (jasnosť klesne pod 8. magnitúdu). V malých ďalekohľadoch bude pozorovateľná až do konca marca, kedy už bude veľmi nízko nad obzorom v súhvezdí Eridanus. Vtedy už bude mať jasnosť pravdepodobne okolo 10 magnitúd, takže na jej pozorovanie bude treba ďalekohľad s priemerom objektívu aspoň 7 cm.

Text a obrázky prevzaté zo stránky www.astro.cz, mapka vlastná vytvorená programom SKYMAP

Na snímke nad článkom je kométa C/2022 E3 (ZTF)
Autor: Dan Bartlett (APOD

Dráha kométy C/2022 E3 (ZTF) vo vnútornej oblasti slnečnej sústavy
Vyhľadávacia mapka kométy pre druhú polovicu februára