Poslednú septembrovú nedeľu (24. 9. 2017) usporiadala naša hvezdáreň tak trocha jubilejný 25. ročník zábavno-náučného podujatia pre deti MŠ a ZŠ Cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami.

Deti v sprievode rodičov prichádzali na Hrádok a prechádzali jednotlivými stanovišťami, kde plnili rôzne úlohy na stanovištiach súvisiacich s vesmírnymi objektmi a súhvezdiami. Na Mesiaci zbierali horniny, odnášali ich do rakety a prechádzali sa v „kozmonautických” galošiach. Na Marse, ktorý je bohom vojny, si mohli pozrieť vojenské autá, ručné zbrane a sanitku a absolvovať prekážkovú dráhu. Na Povozníkovi sa vozili na lanovke, natiahnutej medzi stromami. Na Drakovi loptičkami triafali malých dráčikov, na meteorite skákali na trampolínach a na Strelcovi si mohli zastrieľať z luku a kuše. Na Malom voze ich rodičia vozili na dvoch vozíkoch. Na Slnku triafali do slnečných škvŕn a na Saturne si zacvičili s prstencom – obručou. Pri planetárnom chodníku (model Slnka a 8 planét na stojanoch s popismi popri chodníku vedúcemu ku vchodu do budovy) sa mali možnosť pohrať s balansovníkom, kde sa jeho nakláňaním snažili planéty (guľôčky) umiestniť do prstencov (otvorov). Pri kaplnke sa zasa mohli návštevníci zahrať s psychomotorickým padákom. Na Veľkom voze rozvážali hviezdičky na fúrikoch a na stanovišti nazvanom podľa súhvezdí Havran a Pohár prenášali po slalomovej dráhe „živú vodu”. Na Slnečnej sústave si mohli zašliapať vo veľkom kovovom valci. Dievčatá zo ZUŠ na Štefánikovej ulici v Michalovciach maľovali deťom podľa ich želania na tvár znamenia zvieratníka, ale aj iné obrázky. Na terase hvezdárne deti skladali puzzle na astronomické témy a ešte dva ďalšie hlavolamy. V klubovni sa dvakrát predvádzali pokusy z optiky a v posluchárni si návštevníci mohli vypočuť krátku náučnú prednášku o živote kozmonautov – taktiež v dvoch časoch. Počasie nám na tomto 25. ročníku veľmi neprialo, bolo mokro, blatisto, ale aspoň nepršalo a chvíľami dokonca vykuklo Slnko. Vtedy sa v kupole dalo pozorovať ďalekohľadom so slnečným filtrom Slnko, ale boli to len krátke časové úseky, keď sa vytvorila diera v oblačnosti. Na poludnie sa konalo na malej terase pred budovou hvezdárne vyhodnotenie masiek s vesmírnou tematikou. Ceny dostali nielen najlepšie a najkrajšie masky, ale odmenené boli všetky deti, ktoré si dali tú námahu a prišli v maskách. Sladké odmeny – torty a tortičky – poskytli sponzorsky cukráreň Ivéria a firma ILaS COMPANY s.r.o., konkrétne jej cukrárenská divízia. Každý detský účastník so vstupenkou dostal balíček sladkostí. Podujatia sa zúčastnilo 600 detí a spolu s rodičmi sa jubilejného 25. ročníka Cesty slnečnou sústavou zúčastnilo viac než 1300 ľudí. Okrem hlavného organizátora, ktorým je Hvezdáreň v Michalovciach – kultúrne zariadenie KSK – nám pomáhali vojaci z vojenského útvaru VÚ 1102 v Michalovciach, členovia astronomických krúžkov pri hvezdárni a ich kamaráti. Podujatie finančne podporilo mesto Michalovce. Vstupenky sponzorsky vyrobila a dodala tlačiareň Buraľ z Jovsy. Všetkým sponzorom a pomocníkom touto cestou veľmi pekne ďakujeme!.