Prezerať kategóriu

zo sveta

279 x článok
zo sveta

Ďalšie štyri prípady splynutia čiernych dier

Nová analýza dát z laserových interferometrov LIGO a Virgo (observatórií na registráciu gravitačných vĺn v USA a Taliansku) zvýšila počet registrovaných prípadov detekcie gravitačných vĺn na číslo 11 a to vrátane doteraz najvzdialenejšieho a najintenzívnejšieho splynutie čiernych dier vôbec. Pred nejakými 5 miliardami rokov vo veľmi vzdialenej galaxii splynuli dve…
Viac informácií
zo sveta

Štruktúra v Mliečnej ceste naznačuje nedávny úder

Neočakávané usporiadanie v pohyboch hviezd v disku Mliečnej cesty poukazuje na nedávny úder od inej galaxie. Dve nezávislé skupiny astronómov totiž našli zaujímavé štruktúry, ktoré sa objavili v pohyboch hviezd našej Galaxie. Tieto štruktúry poukazujú na…
zo sveta

Supersvietivé supernovy

Nová metóda umožňuje astronómom bližší pohľad na to, čo robí niektoré výbuchy hviezd také neuveriteľne svietivé. Typická explodujúca hviezda vygeneruje v maxime množstvo žiarenia ekvivalentné miliardám Sĺnk. Ale vzácna skupina supernov, tzv.
zo sveta

Je pozostatok po GW170817 neutrónová hviezda, či čierna diera?

Keď v auguste minulého roka splynuli dve neutrónové hviezdy, viedlo to k prvej simultánnej detekcii gravitačných vĺn a elektromagnetického žiarenia a my sme vedeli, že tento úkaz vrhne nové svetlo na proces splývania kompaktných objektov. Tím vedcov hovorí, že teraz máme odpoveď na jednu z najväčších záhad úkazu GW170817: Aký objekt sa vytvoril po tom keď sa…
Viac informácií
zo sveta

Pulzar limituje existenciu piatej sily

Nedávny pokus o lepšie porozumenie podstaty tmavej hmoty obmedzuje pôsobenie možnej „piatej sily” takmer na nulu. Vedci študovali binárny systém obsahujúci pulzar (t.j. neutrónovú hviezdu), aby ohraničili pravdepodobnosť existencie piatej základnej sily…
zo sveta

Gravitačné vlny odhaľujú vnútro neutrónových hviezd

Detekcia gravitačných vĺn zo splynutia neutrónových hviezd v minulom roku ukázala určité detaily v štruktúre neutrónových hviezd, pričom vylúčila exotickú kvarkovú hmotu v jadre týchto objektov. Dvojica nezávislých štúdií priniesla nové obmedzenia na…
zo sveta

Putujú čierne diery našou Galaxiou?

Nové počítačové simulácie naznačujú, že galaxie, ako napríklad naša Mliečna cesta, by mohli byť domovom desiatok superhmotných čiernych dier. Ako je známe, obrovská čierna diera je aj v strede Mliečnej cesty. To isté platí aj pre väčšinu veľkých galaxií vo vesmíre. Ak práve nehltajú plyn a hviezdy, alebo nevyvrhujú výtrysky plazmy, sú tieto čierne diery relatívne…
Viac informácií
zo sveta

Ďalší test Einsteinovej teórie relativity

Astronómovia s napätím očakávajú nadchádzajúci test Einsteinovej všeobecnej teórie relativity a to vďaka novému objavu, ktorý sa týka hviezdy S0-2 obiehajúcej veľmi blízko okolo superhmotnej čiernej diery s hmotnosťou 4 milióny hmotností Slnka v centre…
zo sveta

Hviezda prezradila čiernu dieru v guľovej hviezdokope

Astronómovia využívajúci prístroj MUSE (spektrograf pre snímanie spektier viacerých objektov súčasne), ktorý pracuje v spojení s ďalekohľadom VLT (Very Large Telescope) na observatóriu ESO na Cerro Paranal v Čile, objavili vo vnútri guľovej hviezdokopy NGC…
zo sveta

Umelá inteligencia objavila systém s ôsmimi planétami

Vedci aplikovali odbor umelej inteligencie na údaje z družice Kepler poľujúcej na exoplanéty a výsledkom bol objav prvého systému obsahujúceho 8 planét, samozrejme okrem našej slnečnej sústavy. Neurónové siete, aplikácia umelej inteligencie, môžu vedieť robiť všeličo, od diagnostiky rakoviny prsníka po riadenie auta. Teraz pomohli detegovať aj planéty. Unikátna…
Viac informácií