Prezerať kategóriu

zo sveta

311 x článok
zo sveta

Najbližší a najtesnejší pár superhmotných čiernych dier

Pomocou ďalekohľadu VLT (Very Large Telescope – 4 ďalekohľady, každý s priemerom 8,2 m) na Cerro Paranal patriaceho Európskemu južnému observatóriu (ESO) astronómovia odhalili zatiaľ najbližší známy pár superhmotných čiernych dier. Dve čierne diery navyše delí od seba navzájom oveľa menšia vzdialenosť, než u akéhokoľvek iného dosiaľ objaveného systému tohto…
Viac informácií
zo sveta

Čierna diera vo hviezdokope v susednej galaxii

Pomocou ďalekohľadu VLT (Very Large Telescope, Cerro Paranal, Čile – systém štyroch 8,2 metrových ďalekohľadov) astronómovia objavili čiernu dieru, ktorú prezradil pohyb jej hviezdneho sprievodcu. Túto detekčnú metódu použili vedci na odhalenie čiernej…
zo sveta

Nový "blízkoslnečný" asteroid

Aj vo vnútornej časti našej slnečnej sústavy sa robia nové objavy. Tomu nasvedčuje  oznámenie o objave malého asteroidu označeného 2021 PH27. Asteroid obieha okolo Slnka v perióde dlhej len 113 dní, čo je najkratšia obežná doba akéhokoľvek známeho…
zo sveta

Astronómovia svedkami výbuchu supernovy

Niekedy ste na pravom mieste vpravý čas. Ato bol presne aj prípad, keď sa blízka hviezda stala supernovou, zatiaľ čo ju vedci už pozorovali. Astronómovia na ňu rýchlo namierili Hubblov kozmický ďalekohľad (HST) patriaci NASA. Spoločne sďalšími kozmickými ipozemskými ďalekohľadmi nám Hubblov ďalekohľad zabezpečil miesto vprvom rade pri…
Viac informácií
zo sveta

Ďalší záblesk na Jupiteri

Skupina japonských astronómov oznámila objav záblesku na povrchu Jupitera, ktorý zachytil ich automatický detekčný software 15. októbra 2021. Ten má pravdepodobne na svedomí dopad telesa do atmosféry planéty. K zachyteniu záblesku došlo len mesiac po tom…
zo sveta

Supernova, ktorú uvidíme ešte raz - v roku 2037

Nadpis ako by si protirečil – ak sme supernovu už pozorovali, ako ju môžeme vidieť ešte raz? Veď predsa vrátiť čas sa nedá. Je to pravda, ale v tomto prípade ide o zaujímavý, známy a pomerne starý jav – jav gravitačnej šošovky. Vysvetlime si to teda…
zo sveta

Asteroid Kleopatra - "kosť pre psa"

Tím astronómov využívajúci ďalekohľad VLT (Very Large Telescope) v Čile získal dosiaľ najostrejšie a najpodrobnejšie zábery asteroidu Kleopatra. Pozorovania vedcom umožnili určiť tvar a spresniť hmotnosť tohto podivného asteroidu, ktorý svojim vzhľadom pripomína veľkú kosť. Výskum priniesol nové poznatky, ktoré vysvetľujú, ako tento asteroid a jeho dva mesiace…
Viac informácií
zo sveta

EXOPLANÉTA ĽAHŠIA NEŽ VENUŠA

Tím astronómov použil ďalekohľad VLT (Very Large Telescope) na ESO (European Southern Observatory) v Čile, aby objasnil povahu planét pripomínajúcich dobre známe telesá slnečnej sústavy, ale obiehajúcich v planetárnom systéme okolo neďalekej hviezdy L 98-59.
zo sveta

Odkiaľ pochádza zlato?

Výbuchy veľmi hmotných hviezd môžu produkovať zlato a iné vzácne chemické prvky, ktoré pozorujeme vo hviezdach chudobných na kovy v hale našej Galaxie. „A teraz konečne vieme odkiaľ pochádza zlato!“ oznamovali titulky v roku 2017 po detekcii…
zo sveta

Nová exoplanéta s "príjemnou" teplotou

Družica TESS objavila nedávno novú exoplanétu označenú TOI-1231 b. Jej polomer je 3,6 polomeru našej Zeme. Nie sú tam síce podmienky pre život, ale je to zaujímavý cieľ pre ďalšie pozorovania. Následné pozorovania radiálnych rýchlostí materskej hviezdy pomocou prístroja Planet Finder Spectrograph priniesli aj údaje o hmotnosti, ktorá je zhruba 15 hmotností Zeme. TOI-1231 b…
Viac informácií