Prezerať kategóriu

zo sveta

290 x článok
zo sveta

Meteority z Merkúra

Počas nedávnej vedeckej konferencie, na ktorej sa diskutovalo o výsledkoch sondy Messenger skúmajúcej planétu Merkúr, výskumníčka Shoshana Weider (Carnegie Institution of Washington) konštatovala: „Ak pominieme to, že Messenger nepristál na povrchu, nenabral vzorky hornín a nepriniesol ich na Zem, sú aj tak jeho prístroje, ktoré charakterizujú chemické zloženie povrchu, to…
Viac informácií
zo sveta

Asteroidy bombradujú centrálnu čiernu dieru našej Galaxie

Nové výskumy naznačujú, že záhadné vzplanutia röntgenového žiarenia, ktoré zaznamenala družica Chandra X-ray Observatory, môžu mať pôvod v asteroidoch padajúcich na čiernu dieru ukrytú v centre našej Galaxie. Tieto vzplanutia boli pozorovateľné počas…
zo sveta

Planéty okolo hviezd sú skôr pravidlom ako výnimkou

Medzinárodný tím, ku ktorému patrí tiež trojica astronómov z ESO (Európske južné observatórium, Cerro La Silla, Čile), využil techniku gravitačného mikrošošovkovania na meranie početnosti výskytu planét v našej Galaxii. Po šesťročnom výskume, pri…
zo sveta

Pochádza pozemská voda z komét?

Nové merania z Herschelovho kozmického observatória objavili na kométe Hartley 2 vodu s tým istým izotopickým zložením ako majú naše oceány. Herschelovo kozmické observatórium bolo vypustené v r. 2009 do tzv. Lagrangeovho bodu L2 nachádzajúceho sa na priamke Slnko-Zem-L2 a vzdialeného od Zeme 1,5 milióna km. Nesie na palube 3.5 metrový ďalekohľad s prístrojmi pre…
Viac informácií
zo sveta

Rekordné čierne diery

Pozorovania ďalekohľadu Gemini North (priemer zrkadla 8,1 m) na Havajských ostrovoch viedli k objavu objektov, ktoré astronómovia označujú za najväčšie čierne diery, aké kedy boli pozorované v našom najbližšom kozmickom okolí. Tento výsledok je veľmi…
zo sveta

Najrýchlejšie rotujúca hviezda

Ďalekohľad VLT (Very Large Telescope, Cerro Paranal, Čile) objavil zatiaľ najrýchlejšie rotujúcu hviezdu. Táto hmotná a jasná hviezda sa nachádza v susednej galaxii – vo Veľkom Magellanovom oblaku – a je od nás vzdialená asi 160 000 svetelných…
zo sveta

Čierna diera Cygnus X-1 - presnejšie údaje

Používatelia amatérskych astronomických ďalekohľadov majú pri hľadaní stelárnych čiernych dier, a konkrétne najbližšieho takého objektu, dobrú voľbu: Cygnus X-1, ktorý je viazaný v dvojhviezdnom systéme s modrou obrou hviezdou 9-tej magnitúdy s obežnou dobou 5,6 dňa v súhvezdí Labute (lat. Cygnus). Na pozorovanie tejto hviezdy stačí 8 cm ďalekohľad a správna mapa…
Viac informácií
zo sveta

Oblaky prvotného plynu v rannom vesmíre

Astronómom sa vôbec po prvý raz podarilo pozorovať starodávne oblaky primordiálneho plynu, ktorý vznikol krátko po Veľkom tresku. Zloženie plynu zodpovedá teoretickým predpokladom a poskytuje priame svedectvo podporujúce moderné kozmologické vysvetlenie…
zo sveta

Menej nebezpečných asteroidov

Súhrn pozorovaní získaných kozmickou sondou NASA „WISE“ – Wide Field Infrared Survey Explorer – ukazujú, že blízkozemských asteroidov (tzv. NEAs – Near Earth Asteroids) strednej veľkosti je výrazne menej, než sme čakali. Tieto zistenia zároveň naznačujú, že programy financované NASA už objavili viac než 90 percent najväčších blízkozemských asteroidov a…
Viac informácií