Prezerať kategóriu

zo sveta

303 x článok
zo sveta

Budúce splynutie dvoch superhmotných čiernych dier?

Astronómovia objavili dvojicu superhmotných čiernych dier, ktoré krúžia okolo seba s obežnou dobou 2 roky. Tím astronómov zachytil tieto čierne diery pred splynutím do jedného objektu. Je to len po druhý raz, keď pozorujeme takýto vesmírny tanec a tento pár je ešte tesnejší než ten predchádzajúci. Ponúka unikátny pohľad na to, ako sa takéto páry vyvíjajú v čase.
Viac informácií
zo sveta

Ďalšia planéta pri najbližšej hviezde - Proxime Centauri

Tím astronómov využívajúci ďalekohľad VLT (Very Large Telescope)  na Európskom južnom observatóriu (ESO) v Čile našiel dôkazy prítomnosti ďalšej planéty obiehajúcej okolo hviezdy Proxima Centauri – najbližšej hviezdy k nášmu Slnku. Tento kandidát na…
zo sveta

Najbližší a najtesnejší pár superhmotných čiernych dier

Pomocou ďalekohľadu VLT (Very Large Telescope – 4 ďalekohľady, každý s priemerom 8,2 m) na Cerro Paranal patriaceho Európskemu južnému observatóriu (ESO) astronómovia odhalili zatiaľ najbližší známy pár superhmotných čiernych dier. Dve čierne diery…
zo sveta

Čierna diera vo hviezdokope v susednej galaxii

Pomocou ďalekohľadu VLT (Very Large Telescope, Cerro Paranal, Čile – systém štyroch 8,2 metrových ďalekohľadov) astronómovia objavili čiernu dieru, ktorú prezradil pohyb jej hviezdneho sprievodcu. Túto detekčnú metódu použili vedci na odhalenie čiernej diery hviezdnej hmotnosti ležiacej mimo našej Mliečnej cesty vôbec po prvý raz. Postup bude kľúčový pri pátraní po…
Viac informácií
zo sveta

Nový "blízkoslnečný" asteroid

Aj vo vnútornej časti našej slnečnej sústavy sa robia nové objavy. Tomu nasvedčuje  oznámenie o objave malého asteroidu označeného 2021 PH27. Asteroid obieha okolo Slnka v perióde dlhej len 113 dní, čo je najkratšia obežná doba akéhokoľvek známeho…
zo sveta

Astronómovia svedkami výbuchu supernovy

Niekedy ste na pravom mieste vpravý čas. Ato bol presne aj prípad, keď sa blízka hviezda stala supernovou, zatiaľ čo ju vedci už pozorovali. Astronómovia na ňu rýchlo namierili Hubblov kozmický ďalekohľad (HST) patriaci NASA. Spoločne…
zo sveta

Ďalší záblesk na Jupiteri

Skupina japonských astronómov oznámila objav záblesku na povrchu Jupitera, ktorý zachytil ich automatický detekčný software 15. októbra 2021. Ten má pravdepodobne na svedomí dopad telesa do atmosféry planéty. K zachyteniu záblesku došlo len mesiac po tom poslednom, ktorý detegovalo niekoľko amatérskych astronómov 13. septembra 2021. Pokiaľ sa objav potvrdí, pôjde už o…
Viac informácií
zo sveta

Supernova, ktorú uvidíme ešte raz - v roku 2037

Nadpis ako by si protirečil – ak sme supernovu už pozorovali, ako ju môžeme vidieť ešte raz? Veď predsa vrátiť čas sa nedá. Je to pravda, ale v tomto prípade ide o zaujímavý, známy a pomerne starý jav – jav gravitačnej šošovky. Vysvetlime si to teda…
zo sveta

Asteroid Kleopatra - "kosť pre psa"

Tím astronómov využívajúci ďalekohľad VLT (Very Large Telescope) v Čile získal dosiaľ najostrejšie a najpodrobnejšie zábery asteroidu Kleopatra. Pozorovania vedcom umožnili určiť tvar a spresniť hmotnosť tohto podivného asteroidu, ktorý svojim vzhľadom…
zo sveta

EXOPLANÉTA ĽAHŠIA NEŽ VENUŠA

Tím astronómov použil ďalekohľad VLT (Very Large Telescope) na ESO (European Southern Observatory) v Čile, aby objasnil povahu planét pripomínajúcich dobre známe telesá slnečnej sústavy, ale obiehajúcich v planetárnom systéme okolo neďalekej hviezdy L 98-59. Pozorovanie prinieslo hneď niekoľko objavov. Vedcom sa podarilo zistiť, že jedna z planét má polovičnú hmotnosť…
Viac informácií