Prezerať kategóriu

podujatia

123 x článok
podujatia

Exkurzia na Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

V piatok 19. mája 2017 sme usporiadali exkurziu pre pracovníkov našej hvezdárne, členov astronomických krúžkov a ich rodičov aj členov Astroklubu, na hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Zúčastnilo sa 33 detí a dospelých. Po ceste sme sa zastavili ešte na prehliadku Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Na Hvezdárni v Rimavskej Sobote nás privítal jej riaditeľ RNDr. Pavol Rapavý…
Viac informácií
podujatia

Európske solárne dni boli aj u nás

Rok 2017 je 7. ročníkom Európskych solárnych dní na Slovensku. V tomto roku prebiehali od 1. do 15. mája. Aj naša hvezdáreň sa zapojila do tejto osvetovej kampane a to v týždni od 9. do 12. mája. Pre žiakov základných škôl sme si prichystali zaujímavé…
podujatia

Výsledky EKOBEHU 2017

Ku Dňu Zeme (22.4.) usporiadala 21. 4. 2017 Hvezdáreň v Michalovciach ekologickú súťaž spojenú s orientačným behom s názvom “EKOBEH 2017”. Bola určená pre štvorčlenné družstvá piatakov mestských ZŠ (2 chlapci a 2 dievčatá). Zúčastnili sa na nej piataci zo šiestich ZŠ z mesta. Na 5 stanovištiach plnili rôzne úlohy: mleli troma spôsobmi obilie na…
Viac informácií
podujatia

Vyhodnotenie regionáneho kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí 2017"

Na Hvezdárni v Michalovciach boli  17. 3. 2017 vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ 2017”. Odborná porota v zložení Mgr. Dana Barnová, Renáta Kviatkovská a Dušan Kostovčík vybrala v piatich kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola. Celoštátne kolo sa bude konať 5. apríla 2017 v Hurbanove.
Viac informácií
podujatia

Cena a dpilom z Astrofilmu 2016

Tak ako minulý rok, aj teraz sa astronomický krúžok pri hvezdárni zúčastnil medzinárodného filmového festivalu Astrofilm v Piešťanoch. Natočili sme vlastný krátky dokumentárny film o Zemi. Zaoberali sme sa v ňom trošku dejinami našej Zeme, ale chceli…
podujatia

Cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami 2016

{gallery}css2016:430:200:5:{/gallery}Poslednú septembrovú nedeľu (25. 9. 2015) usporiadala Hvezdáreň v Michalovciach 24. ročník tradičného zábavno-náučného podujatia Cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami venovanú deťom od 3 do 12 rokov. Deti v sprievode svojich rodičov prichádzali do michalovského lesoparku na Hrádku, kde postupne prechádzali jednotlivými…
Viac informácií