Prezerať kategóriu

podujatia

112 x článok
podujatia

Výsledky krajského kola súťaže "Čo vieš o hviezdach 2018"

Ďalší ročník krajského kola vedomostnej súťaže “Čo vieš o hviezdach” sa konal v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej ulici v Košiciach v dňoch 24., 25. a 26. 4. 2018 v troch vekových kategóriách. Na krajskom kole sa zúčastnilo 38 súťažiacich z okresov Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Rožňava. Priebeh súťaže bol taký…
Viac informácií
podujatia

Jarný prázdninový program - video

Počas jarných prázdnin (26. 2. – 2. 3. 2018) sme v vbudove hvezdárne pripravili pre deti a ich rodičov pestrý program: tvorivé dieľne, pokusy z optiky a alteratívnych zdrojhov energie, program o živote kozmonautov,  vesmírnych záhadách i o leteckej…
podujatia

Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže Vesmír očami detí 2018

Na Hvezdárni v Michalovciach boli  12. 3. 2018 vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ 2018”. Odborná porota v zložení Emília Rudincová, Renáta Kviatkovská a Dušan Kostovčík vybrala v troch kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola a v dvoch dve, resp. jednu prácu. Celoštátne kolo sa bude konať 10.
Viac informácií
podujatia

Úspech na Astrofilme 2017

Aj tento rok sa astronomický krúžok pri Hvezdárni v Michalovciach zúčastnil na súťaži Astrofilm. Tento krát s dielom pod názvom „Lovci súhvezdí”. A tak ako minulý rok, aj teraz sme boli ocenení. Cenu sme dostali od generálneho riaditeľa…
podujatia

Cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami 2017

{gallery}css2017:430:150:5:{/gallery} Poslednú septembrovú nedeľu (24. 9. 2017) usporiadala naša hvezdáreň tak trocha jubilejný 25. ročník zábavno-náučného podujatia pre deti MŠ a ZŠ Cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami. Deti v sprievode rodičov…
podujatia

Letné astronomické praktikum - LAP 2017

V tomto roku sme po druhý raz za sebou uskutočnili Letné astronomické praktikum na Hvezdárni Roztoky, kde sme sa pripojili ku pozorovateľom zo Svidníka, Bardejova a Prešova. Praktikum sa konalo v dňoch 21. – 23. 8. 2017. Od nás boli traja žiaci a dvaja vedúci a spolu sa nás zišlo v Roztokoch 25 pozorovateľov. Medzi našimi pozorovateľmi bol aj jeden začiatočník, ktorého…
Viac informácií
podujatia

Letný astronomický tábor - LAT 2017

Aj tento rok Hvezdáreň v Michalovciach organizovala pre deti základných škôl astronomický tábor. Tábor bol celotýždenný a konal sa v hoteli CHEMES na Zemplínskej Šírave v dňoch 16. – 22. 7. 2017. Program sa začínal pravidelne po raňajkách prednáškami…
podujatia

Jánske ohne nad Šíravou 2017

Hvezdáreň v Michalovciach prispela aj v tomto roku svojou troškou do programu veľkého podujatia “Jánske ohne nad Šíravou”, ktoré organizuje “Terra Incognita” –  organizácia Košického samosprávneho kraja. Podujatie sa konalo v…
podujatia

Exkurzia na Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

V piatok 19. mája 2017 sme usporiadali exkurziu pre pracovníkov našej hvezdárne, členov astronomických krúžkov a ich rodičov aj členov Astroklubu, na hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Zúčastnilo sa 33 detí a dospelých. Po ceste sme sa zastavili ešte na prehliadku Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Na Hvezdárni v Rimavskej Sobote nás privítal jej riaditeľ RNDr. Pavol Rapavý…
Viac informácií