Prezerať kategóriu

podujatia

129 x článok
podujatia

Výsledky krajského a celoštátneho kola súťaže "Čo vieš o hviezdach 2021"

V roku 2021 sa u nás kvôli pandémii koronavírusu konalo krajské kolo tradičnej vedomostnej astronomickej súťaže “Čo vieš o hviezdach” on-line a spolu s celoštátnym kolom začiatkom mája. Súťaž uskutočnila Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo (SÚH) cez internet. Celoštátne kolo pozostávalo z riešenia slepej mapky, astronomických príkladov a historického…
Viac informácií
podujatia

Virtuálna výstava prác "Vesmír očami detí 2021"

Po druhý raz sme počas pandémie koronavírusu zorganizovali a vyhodnotili regionálne kolo každoročnej celoštátnej výtvarnej súťaže “Vesmír očami detí” v piatich kategóriách, ale, žiaľ, tiež po druhý raz nám nebolo umožnené práce z nej…
podujatia

Výsledky okresného kola súťaže "Čo vieš o hviezdach 2021" - online

V tomto roku sa uskutočnilo okresné kolo tradičnej celoštátnej vedomostnej súťaže z astronómie “Čo vieš o hviezdach 2021” online pomocou formulára na Google Forms dňa 30.3.2021 pre všetky tri kategórie súčasne. Súťaže sa v troch vekových kategóriách zúčastnilo 30 súťažiacich. Tí v nej odpovedali na otázky z rôznych oblastí astronómie, riešili slepú…
Viac informácií
podujatia

Úspešné Letné astronomické praktikum LAP 2020

Naše Letné astronomické praktikum sa opäť konalo na Hvezdárni vRoztokoch ako súčasť seminára zameraného predovšetkým na praktické pozorovanie meteorov – Perzeíd. Stretli sme sa tu s kolegami zPrešova as„domácimi“…
podujatia

Aký bol LAT 2020?

Ako už býva tradične zvykom, aj tento rok organizovala Hvezdáreň v Michalovciach Letný astronomický tábor (LAT) pre deti zo základných škôl. Tábor sa uskutočnil v hoteli Chemes na Zemplínskej Šírave a zúčastnilo sa ho 16 detí z okresu Michalovce. …
podujatia

Vyhodnotenie celoštátneho kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí 2020"

V marci sme stihli ešte pred zavretím škôl “vyzbierať” výtvarné práce z nášho regionálneho kola súťaže “Vesmír očami detí 2020”. Dňa 31.3.2020 sme ich vyhodnotili a 17 najlepších sme poslali do Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo. Tam boli v máji vyhodnotené výtvarné práce z celého Slovenska a v každej z 5 kategórií bolo vybraných (bez…
Viac informácií
podujatia

Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže Vesmír očami detí 2020

Na Hvezdárni v Michalovciach boli dňa 31. 3. 2020 vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ 2020”. Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Porota vybrala v troch kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola, v štvrtej kategórii nevybrala ani jednu prácu a v…
Viac informácií