Prezerať kategóriu

podujatia

121 x článok
podujatia

Letné astronomické praktikum (LAP) 2008

Ešte nikde sme nemali naše Letné astronomické praktikum (LAP) toľkokrát ako práve vo Vysokej nad Uhom, kde sa konalo už po piaty krát. Tak ako vždy, sme boli ubytovaní v budove ZŠ a MŠ. Naše praktikum sa tento rok konalo  v dňoch 7. – 13. 8. 2008 a bolo nás tu 6 členov ATM (Astro Team Michalovce). Počasie nám celkom vychádzalo a tak zo 6 nocí sme mohli pozorovať…
Viac informácií
podujatia

Jarná expedícia do Roztokov 2008

V dňoch 21. – 25. apríla 2008 sme usporiadali expedíciu na Hvezdáreň Roztoky v okrese Svidník pre členov nášho ATM (Astro Team Michalovce) zameranú hlavne na pozorovanie meteorov z rojov Lyridy a Bootidy. Na tejto jarnej expedícii sa zúčastnilo 5 členov…
podujatia

Letné astronomické praktikum

Členovia astronomického krúžku pre stredoškolákov sa v období aktivity meteorického roja Perzeíd (okolo 12. augusta) zúčastňujú na týždňovom Letnom astronomickom praktiku (LAP). Je zamerné na zdokonalenie sa v praktickom pozorovaní oblohy a najmä na…
podujatia

Letný astronomický tábor

Počas letných prázdnin realizujeme 6-dňový Letný astronomický tábor (LAT) pre členov astronomického krúžku žiakov ZŠ ako aj pre nečlenov z radov žiakov základných škôl, na ktorom prebieha bohatá činnosť od rána až do neskorej noci. Deň je vyplnený teoretickým zoznamovaním sa s vesmírnymi telesami, súťažami, táborovými hrami, športom, turistikou a po zotmení…
Viac informácií
podujatia

Cesta Slnečnou sústavou a súhvezdiami

Poslednú septembrovú nedeľu usporiadava už tradične Hvezdáreň v Michalovciach v spolupráci s VÚ 1102 Michalovce veľké náučno-zábavné podujatie pre deti z mestských MŠ a ZŠ. Podujatie s názvom “Cesta Slnečnou sústavou a súhvezdiami” sa konalo…
podujatia

Ekologická súťaž "EKOBEH"

Ekobeh je súťaž z ekológie spojená s behom na čas v prostredí lesoparku Hrádokv v okolí našej hvezdárne. Viac než 10 rokov ju organizujeme v apríli ku Dňu Zeme (22.4.). Súťažia 4-členné družstvá (dvaja chlapci + dve dievčatá)  z  5. ročníkov ZŠ v…
podujatia

Jarná expedícia do Roztokov 2007

V dňoch 19. – 24. apríla 2007 sme usporiadali expedíciu na Hvezdáreň Roztoky v okrese Svidník pre členov nášho ATM (Astro Team Michalovce) zameranú hlavne na pozorovanie meteorov z rojov Lyridy a Bootidy. Na tejto jarnej expedícii sa zúčastnilo 5 členov ATM. Počasie nám neobvykle prialo a tak sme z 5 nocí pozorovali počas troch, kedy sme získali 235 záznamov o prelete…
Viac informácií
podujatia

Naše úspechy v súťažiach

Dňa 10. apríla 2007 vyhodnotila porota v Slovenskej ústrednej hvezdárni výtvarné práce zaslané do celoštátneho kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ jednotlivými slovenskými hvezdárňami. Každá hvezdáreň poslala 25 najlepších prác z…
podujatia

Letné astronomické praktikum (LAP) 2007

Letné astronomické praktikum (LAP 2007) sme v roku 2007 zorganizovali už po štvrtý raz vo Vysokej nad Uhom, kde sme boli ubytovaní v budove ZŠ a MŠ. Praktikum sa konalo sa v dňoch 9. – 15.8.2007. Bolo nás tam spolu tentoraz len 5 členov ATM (Astro Team…
podujatia

Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí"

Od svojho vzniku organizuje Hvezdáreň v Michalovciach aj okresné kolo výtvarnej súťaže s názvom “Vesmír očami detí”. Vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaží sa v piatich kategóriách: I. MŠ, II.. 1.-4. roč. ZŠ, III. 5.-9. roč. ZŠ, IV. 1.-4. roč. ZUŠ a V. 5.-9. roč ZUŠ. V každej kategórii môže každá škola dodať 10…
Viac informácií