Prezerať kategóriu

podujatia

130 x článok
podujatia

Konal sa denný Letný astronomický tábor 2022 na hvezdárni

V dňoch 11. – 15.7.2022 sa na hvezdárni konal Letný astronomický tábor. Tentoraz však len v “dennej verzii”. Pre 16 detí zo ZŠ sme pripravili pestrý program. Mali sme prednášku o slnečnej sústave, o Slnku a alternatívnych zdrojoch energie a pozorovanie Slnka ďalekohľadom v kupole, besedu s príslušníčkou Policajného zboru SR. Deti si pozreli aj videá o…
Viac informácií
podujatia

Astronomické pozorovania pre verejnosť

Vzhľadom na neskorý západ Slnka a súmrak, dovolenky a prázdninové podujatia hvezdárne mimo budovy, pozorovanie oblohy pre verejnosť počas mesiacov jún, júl a august sa koná len na základe objednávky zo strany záujemcov a dohody s pracovníkmi hvezdárne a to…
podujatia

Výsledky krajského kola súťaže "Čo vieš o hviezdach 2022"

Ďalší ročník krajského kola vedomostnej súťaže “Čo vieš o hviezdach” sa konal v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej ulici v Košiciach v dňoch 26., 27. a 28. 4. 2022 v troch vekových kategóriách. Na krajskom kole sa  zúčastnilo 32 súťažiacich z okresov Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Košice-okolie a Rožňava. Priebeh…
Viac informácií
podujatia

Návšteva hvezdárne počas pandémie koronavírusu

Pozývame návštevníkov do hvezdárne a uvádzame protiepidemické opatrenia, ktoré musia návštevníci dodržať: Pri vstupe do budovy hvezdárne musia mať návštevníci prekryté ústa a nos respirátorom. Maximálny počet návštevníkov je obmedzený už iba kapacitou prednáškovej miestnosti – t.j. 50 osôb.Vo vestibule si návštevníci pripraveným roztokom dezinfikujú…
Viac informácií
podujatia

Letné astronomické praktikum LAP 2021 sa vydarilo

Letné astronomické praktikum LAP 2021 sa opäť konalo na Hvezdárni v Roztokoch ako súčasť workshopu zameraného predovšetkým na praktické pozorovanie meteorov, na ktorý potom hneď nadväzovala expedícia na pozorovanie meteorov – Perzeíd. Stretli sme sa tu s…
podujatia

Uskutočnili sme Letný astronomický tábor - LAT 2021

Hvezdáreň v Michalovciach (teraz už vysunuté pracovisko Zemplínskeho Kultúrneho Centra a Hvezdárne) organizovala od 4. do 10. júla letný astronomický tábor pre deti základných škôl. Tábor sa uskutočnil v hoteli Energetik na Zemplínskej Šírave a…
podujatia

Prvá objavená čierna diera je hmotnejšia

Nové pozorovania ukazujú, že Cygnus X-1, prvá objavená čierna diera, je hmotnejšia než sme si donedávna mysleli. Tento objav môže mať vplyv na teórie vzniku veľmi hmotných hviezd, ako sa píše v štúdii, ktorá vyšla v časopise Science. Objekt Cygnus X-1 je súčasťou dvojhviezdneho systému a  bol objavený v roku 1964 vďaka svojmu intenzívnemu röntgenovému žiareniu…
Viac informácií