Prezerať kategóriu

nezaradené

8 x článok
nezaradené

Sprístupnenie informácií

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosť o sprístupnenie informácií môžete podať: Osobne v podateľni Hvezdárne v MichalovciachHrádok 107101 MichalovcePondelok – Piatok 8:00…
nezaradené

Podávanie sťažností a podnetov

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sťažnosti a podnety môžete podať: Osobne v podateľni Hvezdárne v MichalovciachHrádok 107101 MichalovcePondelok – Piatok 8:00 &#8211…
nezaradené

Súhrnná správa o VO, § 9, ods. 9

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9, ods. 9 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obchodné menoSídloIČOPredmetHodnota (€)ObdobieIng. arch. M. Bugalová, autorizovaný…