Prezerať kategóriu

činnosť

21 x článok
činnosť

Pár slov o nás

Hvezdáreň v Michalovciach je špecializovanou inštitúciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju vedy a vedeckých poznatkov tým, že plní úlohy na úseku populárno – výchovnej, vzdelávacej, odborno – výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných vied. Hvezdáreň sídli v budove Moussonovho domu na Hrádku, ktorý bol v 80-tych…
Viac informácií