Prezerať kategóriu

činnosť

25 x článok
činnosť

Výročné správy

Na týchto linkoch si môžete stiahnuť kompletnú správu o činnosti a hospodárení Hvezdárne v Michalovciach. za rok 2013: rozbor_cinnosti_2013.zip5.68 MB za rok 2014: rozbor_cinnosti_2014.zip6.81 MB za rok 2015: rozbor_cinnosti_2015.zip6.21 MB  za rok 2016: rozbor_cinnosti_2016.zip22.52 MB za rok 2017: Rozbor činnosti za rok 20173.77 MB zarok 2018: Rozbor činnosti za rok 2018  za rok…
Viac informácií
činnosť

Pracovníci hvezdárne

RNDr. Zdeněk Komáreksamostatný odborný pracovník – astronóm +421 56 644 32 60 komarek@hvezdaren-mi.sk PhDr. Milada Jakubecová odborná pracovníčka, +421 56 644 32 60 jakubecova@hvezdaren-mi.sk RNDr. Igor Parnahaj, PhD. samostatný odborný…
činnosť

Vstupné

Vstupné na podujatia Hvezdárne v Michalovciach: Prednášky, pozorovania, prednášky v planetáriu dospelí : 2,00 € deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 € (alebo 1 kultúrny poukaz) Dôchodcovia, držitelia Senior karty mesta Michalovce…
činnosť

Zámery a perspektívy rozvoja hvezdárne

Vzhľadom na doterajšiu dlhodobú systematickú prácu a skúsenosti sa chceme v budúcnosti stať vzdelávacím, informačným a výskumným strediskom v oblasti astronómie a prírodných vied. K hlavným prioritám bude patriť : vzbudzovanie a posilňovanie záujmu detí a mládeže o prírodné vedy zvyšovanie vzdelanostnej úrovne dospelých so zámerom rozvíjať ich pozitívny…
Viac informácií
činnosť

Pár slov o nás

Hvezdáreň v Michalovciach je špecializovanou inštitúciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju vedy a vedeckých poznatkov tým, že plní úlohy na úseku populárno – výchovnej, vzdelávacej, odborno – výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v…