Prezerať kategóriu

činnosť

24 x článok
činnosť

Pracovníci hvezdárne

RNDr. Zdeněk Komáreksamostatný odborný pracovník – astronóm +421 56 644 32 60 komarek@hvezdaren-mi.sk PhDr. Milada Jakubecová odborná pracovníčka, +421 56 644 32 60 jakubecova@hvezdaren-mi.sk RNDr. Igor Parnahaj, PhD. samostatný odborný pracovník – astronóm +421 56 644 32 60 parnahaj@hvezdaren-mi.sk Mgr. Lívia Gelatičová odborná pracovníčka…
Viac informácií
činnosť

Vstupné

Vstupné na podujatia Hvezdárne v Michalovciach: Prednášky, pozorovania, prednášky v planetáriu dospelí : 2,00 € deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 € (alebo 1 kultúrny poukaz) Dôchodcovia, držitelia Senior karty mesta Michalovce…
činnosť

Zámery a perspektívy rozvoja hvezdárne

Vzhľadom na doterajšiu dlhodobú systematickú prácu a skúsenosti sa chceme v budúcnosti stať vzdelávacím, informačným a výskumným strediskom v oblasti astronómie a prírodných vied. K hlavným prioritám bude patriť : vzbudzovanie a posilňovanie záujmu…
činnosť

Pár slov o nás

Hvezdáreň v Michalovciach je špecializovanou inštitúciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju vedy a vedeckých poznatkov tým, že plní úlohy na úseku populárno – výchovnej, vzdelávacej, odborno – výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných vied. Hvezdáreň sídli v budove Moussonovho domu na Hrádku, ktorý bol v 80-tych…
Viac informácií