Prezerať kategóriu

činnosť

17 x článok
činnosť

Otváracie hodiny

Počas obdobia pandémie koronavírusu tieto otváracie hodiny neplatia!! Pozrite si:https://hvezdaren-mi.sk/navsteva-hvezdarne-pocas-pandemie-koronavirusu/ Hvezdáreň je pre verejnosť otvorená v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod. Večerné programy pre verejnosť sa konajú za jasného počasia každú stredu a piatok po zotmení (okrem júna a letných prázdnin). Ich obsahom je…
Viac informácií
činnosť

Výročné správy

Na týchto linkoch si môžete stiahnuť kompletnú správu o činnosti a hospodárení Hvezdárne v Michalovciach. za rok 2013: rozbor_cinnosti_2013.zip5.68 MB za rok 2014: rozbor_cinnosti_2014.zip6.81 MB za rok 2015: rozbor_cinnosti_2015.zip6.21 MB  za rok…
činnosť

Pracovníci hvezdárne

RNDr. Zdeněk Komárek poverený zastupovaním riaditeľa hvezdárnesamostatný odborný pracovník – astronóm +421 56 644 32 60 komarek@hvezdaren-mi.sk PhDr. Milada Jakubecová odborná pracovníčka, +421 56 644 32 60 jakubecova@hvezdaren-mi.sk RNDr.
činnosť

Vstupné

Vstupné na podujatia Hvezdárne v Michalovciach: Prednášky, pozorovania, prednášky v planetáriu dospelí : 2,00 € deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 € (alebo 1 kultúrny poukaz) Doprava na podujatie mimo hvezdárne a mimo mesta 0,30 € za km Dôchodcovia, držitelia Senior karty mesta Michalovce, držitelia preukazu ZŤP majú na všetky podujatia…
Viac informácií
činnosť

Zámery a perspektívy rozvoja hvezdárne

Vzhľadom na doterajšiu dlhodobú systematickú prácu a skúsenosti sa chceme v budúcnosti stať vzdelávacím, informačným a výskumným strediskom v oblasti astronómie a prírodných vied. K hlavným prioritám bude patriť : vzbudzovanie a posilňovanie záujmu…
činnosť

História hvezdárne

Na základe návrhu pléna vtedajšieho ONV bola 1. 12. 1981 zriadená príspevková organizácia pod názvom Okresná ľudová hvezdáreň so sídlom v Michalovciach. Vznikla ako špecializované kultúrno-výchovné a vzdelávacie zariadenie zamerané na oblasť…
činnosť

Pár slov o nás

Hvezdáreň v Michalovciach je špecializovanou inštitúciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju vedy a vedeckých poznatkov tým, že plní úlohy na úseku populárno – výchovnej, vzdelávacej, odborno – výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných vied. Hvezdáreň sídli v budove Moussonovho domu na Hrádku, ktorý bol v 80-tych…
Viac informácií