Prezerať kategóriu

činnosť

21 x článok
činnosť

Virtuálna prehliadka hvezdárne

Pre inšpiráciu k návšteve našej hvezdárne si môžete pozrieť video, v ktorom uvidíte prehliadku budovy: Upozornenie: V čase letných prázdnin a teraz v období pandémie koronavírusu treba sledovať podmienky návštevy hvezdárne (ako napr. dni a časy vstupov, počet návštevníkov v budove, hygienické opatrenia, program, vstupné a pod.) na našej stránke na…
Viac informácií
činnosť

TIME-LAPSE VIDEO

Na tejto stránke Vám chceme ukázať tzv. „time-lapse“ videá. Ako takéto video vznikne? Ak fotografujete nejakú dlhšie trvajúcu udalosť, dej a pod. zo statívu a urobíte stovky či aj tisíce expozícií, môžete ich potom pomocou programu na editáciu videa…
činnosť

Virtuálna výstava prác "Vesmír očami detí 2020"

Kliknutím na obrázok sa dostanete do galérie obrázkov z 1. kategórie (žiaci MŠ) regionálneho kola výtvarnej súťaže “Vesmír očami detí 2020” na Facebooku. Kliknutím na obrázok sa dostanete do galérie obrázkov z 2. kategórie (žiaci 1.
činnosť

Turistická známka

Hvezdáreň v Michalovciach sa počas v roku 2019 zaradila medzi inštitúcie a organizácie na Slovensku, ktoré majú svoju turistickú známku. Môžete si ju u nás zakúpiť pri osobnej návšteve. Jej cena je 2,00 €.Web stránku o turistických známkach nájdete…
činnosť

Otváracie hodiny

Počas obdobia pandémie koronavírusu tieto otváracie hodiny neplatia!! Pozrite si:https://hvezdaren-mi.sk/navsteva-hvezdarne-pocas-pandemie-koronavirusu/ Hvezdáreň je pre verejnosť otvorená v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod. Večerné programy pre…
činnosť

Výročné správy

Na týchto linkoch si môžete stiahnuť kompletnú správu o činnosti a hospodárení Hvezdárne v Michalovciach. za rok 2013: rozbor_cinnosti_2013.zip5.68 MB za rok 2014: rozbor_cinnosti_2014.zip6.81 MB za rok 2015: rozbor_cinnosti_2015.zip6.21 MB  za rok 2016: rozbor_cinnosti_2016.zip22.52 MB za rok 2017: Rozbor činnosti za rok 20173.77 MB zarok 2018: Rozbor činnosti za rok 2018  za rok…
Viac informácií
činnosť

Pracovníci hvezdárne

RNDr. Zdeněk Komáreksamostatný odborný pracovník – astronóm +421 56 644 32 60 komarek@hvezdaren-mi.sk PhDr. Milada Jakubecová odborná pracovníčka, +421 56 644 32 60 jakubecova@hvezdaren-mi.sk RNDr. Igor Parnahaj, PhD. samostatný odborný…
činnosť

Vstupné

Vstupné na podujatia Hvezdárne v Michalovciach: Prednášky, pozorovania, prednášky v planetáriu dospelí : 2,00 € deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 € (alebo 1 kultúrny poukaz) Doprava na podujatie mimo hvezdárne a mimo mesta 0,30…
činnosť

Zámery a perspektívy rozvoja hvezdárne

Vzhľadom na doterajšiu dlhodobú systematickú prácu a skúsenosti sa chceme v budúcnosti stať vzdelávacím, informačným a výskumným strediskom v oblasti astronómie a prírodných vied. K hlavným prioritám bude patriť : vzbudzovanie a posilňovanie záujmu detí a mládeže o prírodné vedy zvyšovanie vzdelanostnej úrovne dospelých so zámerom rozvíjať ich pozitívny…
Viac informácií