nea

Vďaka dvom veľmi úspešným vyhľadávacím programom sa počet blízkozemských asteroidov prehupol cez hranicu 15 000 objektov. V roku 1898, presnejšie 13. augusta 1898, Carl Gustav Witt objavil stredne veľký asteroid (dnes vieme, že má rozmer 34 km), ktorý obiehal okolo Slnka oveľa bližšie ako jeho dovtedy známi spolupútnici. V skutočnosti tento asteroid nazvaný Eros počas svojho 1,8 rokov dlhého obehu križuje dráhu Marsu a môže sa priblížiť k Slnku na 1,13 AU (170 miliónov km), pričom AU = Astronomická jednotka = stredná vzdialenosť Slnko – Zem = 149,6 milióna km. Od tohto skromného začiatku sa začal rozvíjať hon na blízkozemské asteroidy, čo sú tie, ktoré sa dostávajú k Slnku bližšie než 1,3 AU. Táto poľovačka na NEA (Near Earth Asteroids = Blízkozemské asteroidy) sa vyvíjala od jednotlivých sporadických náhodných objavov až po špeciálne vyhľadávacie pozorovacie programy, ktoré priniesli stovky nových objektov každý mesiac. Nedávno neaInternational Astronomical Union’s Minor Planet Center (Centrum Medzinárodnej astronomickej únie pre asteroidy) oznámilo objav asteroidu 2016 TB57. Týmto objavom dosiahol počet NEA v katalógu MPC (Minor Planet Center) novú hranicu: 15 000. Samozrejme toto číslo nemá žiadny zvláštny význam a počet asteroidov tohto typu medzitým ďalej rastie a prekročil už 15 200. Astronómovia, ktorí spolupracujú na programe Catalina Sky Survey založeného NASA objavili asteroid 2016 TB57 13. októbra 2016 keď sa približoval k Zemi. Ide o dosť malé teleso, s rozmerom 15 až 35 metrov, ktoré preletelo okolo nás 31. októbra vo veľmi úctivej vzdialenosti 2 010 000 km (čo je viac než 5-násobok vzdialenosti Mesiaca od Zeme). Väčšina blízkozemských asteroidov bola objavená, ako napovedá už ich názov, niekde v blízkosti Zeme. Vo všeobecnosti sú veľmi malé na to, aby mohli byž zaregistrované ďaleko od Zeme a väčšinou sú objavené len asi tak týždeň predtým než “prekĺznu” popri našej planéte. Práve v týchto dňoch najväčšieho priblíženia k Zemi ich vyhľadávajú projekty Catalina Sky Survey a Pan-STARRS 1, čo je širokouhlý ďalekohľad na Mount Haleakala na Havaji (táto skratka znamená Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System = Panoramatický prehliadkový ďalekohľad a systém rýchlej odpovede). Astronómovia zaoberajúci sa dynamikou delia NEA do štyroch typov, z ktorých každý je pomenovaný podľa prototypu tejto skupiny. Asteroidy skupiny Amor (napríklad asteroid 433 Eros) križujú dráhu Marsu a nepribližujú sa k Slnku bližšie než na 1,017 AU (čo je vzdialenosť Zeme od Slnka v aféliu – najvzdialenejšom bode jej dráhy).nea discovery plot Asteroidy z triedy Apollo majú polosi dráh (teda strednú vzdialenosť od Slnka) väčšie než 1,0 AU, ale križujú dráhu Zeme pri svojom najväčšom priblížení k Slnku. Skupina nazývaná podľa asteroidu Aten má veľké polosi menšie než 1 AU, ale ich dráhy pretínajú dráhu Zeme, pretože perihéliová (t.j. najmenšia) vzdialenosť Zem – Slnko je 0,983 AU. Pri nedávnej štatistike MPC vykázalo 6537 NEA typu Amor, 7449 typu Apollo a 1120 typu Aten. Aféliové asteroidy, alebo skupina NEA označovaná podľa jej člena Atira je posledná a najnovšia i najmenšia skupina – má potvrdených len desiatky členov – a ich dráhy celé ležia vo vnútri dráhy Zeme. S toľkými asteroidmi prelietavajúcimi okolo, by ste si mohli myslieť, že naša Zem je vo veľkom nebezpečenstve a kedykoľvek môže dôjsť ku kolízii. Ale vo vesmíre je dosť veľký priestor a ani Near-Earth Object Program a ani je európsky náprotivok neregistrujú žiaden objekt, ktorý by nás ohrozoval pri budúcich desiatkach priblížení s pravdepodobnosťou vyššou než 1 : 1000. Napríklad asteroid 2011 AM37 má pravdepodobnosť zrážky okolo 1 : 15 000. Okrem toho je veľký len asi 4 metre, čo je tak málo, že by po prelete atmosférou sotva z neho niečo dopadlo. Je to vlastne už skôr hranica medzi asteroidom a meteoroidom. Na druhej strane však taký Eros má nepravidelný tvar s najväčším rozmerom 34 km. Navštívila ho dokonca misia NEAR-Shoemaker – sonda, ktorá okolo neho obiehala v rokoch 2000 – 2001 a 12. februára 2001 táto sonda aj pristála na jeho povrchu.

Publikované v časopise QUARK, január 2017, RNDr. Zdeněk Komárek

obrázky:

1. nea.gif: Obrázok ukazuje všetky známe blízkozemské asteroidy (NEA) označené červenou farbou, ale riziko zrážky s nimi je v skutočnosti dosť malé. Asteroidy z hlavného pásu sú nakreslené zelenou. Slnko je žltá hviezdička uprostred a kružnice sú postupne od neho dráhy planét Merkúra, Venuše, Zeme a Marsu. Zdroj: Minor Planet Center

2. nea_discovery_plot.jpg: Rýchlosť objavovania blízkozemských asteroidov v posledných rokoch značne stúpla. Väčšina ich je však malých. Zdroj: NASA / JPL