Astrotáraninky

Na astronomických krúžkoch pre žiakov ZŠ, ale najmä na okresnom kole vedomostnej astronomickej súťaže “Čo vieš o hviezdach” sa často “dozvieme” veľmi zaujímavé veci. Niektoré takéto vtipné odpovede na otázky zo súťaže Vám prinášame v nasledujúcom pdf-súbore:

https://hvezdaren-mi.sk/wp-content/uploads/2019/05/Perličky.pdf