Vzhľadom na ochranu pred ochorením COVID-19 a kvôli neskorému západu Slnka, neskorému súmraku ako aj čerpaniu dovoleniek a prázdninových podujatí hvezdárne mimo našej budovy, sa pozorovanie oblohy pre verejnosť počas mesiacov júl a august koná len na základe objednávky zo strany záujemcov a dohody s pracovníkmi hvezdárne a to vo štvrtok.
Pozorovanie sa uskutoční len za jasného počasia v prípade aspoň 5 záujemcov.

Ďakujeme za pochopenie!

Potrebné sú rúška a použitie dezinfekcie na ruky.

VSTUPNÉ:
dospelí :  2,00 €

deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 €

tel.: 056/644 32 60
e-mail:info@hvezdaren-mi.sk
web:https://hvezdaren.mi.sk
facebook:https://www.facebook.com/hvezdarenmichalovce