Potrebné sú respirátory, preukázanie splnenia podmienky KOMPLETNÉHO ZAOČKOVANIA, alebo PREKONANIA COVIDU-19 pred menej ako 180 dňami (výnimku majú deti do 12 rokov), použitie dezinfekcie na ruky a dodržiavanie pokynov pracovníkov hvezdárne!

Hvezdáreň v Michalovciach  Vás pozýva na astronomické pozorovania pre verejnosť, ktoré bývajú na hvezdárni za jasného počasia v piatok so začiatkom uvedenom v tabuľke:

14.1.o 17:30 hod.
21.1. o 17:30 hod.
28.1. o 17:30 hod.

Pozorovanie oblohy trvá cca 1 hodinu. Návštevníkom ukážeme najskôr na terase na  oblohe súhvezdia a jasné hviezdy. Potom sa ďalekohľadom v kupole pozorujú planéty a Mesiac (ak sú viditeľné), dvojhviezdy, hviezdokopy, galaxie, hmloviny. V prípade, že svieti Mesiac (najmä v čase okolo splnu) sa však nedajú pozorovať takmer žiadne objekty, okrem planét a dvojhviezd. 

NA POZOROVANIE SA TREBA PRIHLÁSIŤ DO PIATKA DO 15:00 TELEFONICKY: 056-6443260, ALEBO E-MAILOM: info@hvezdaren-mi.sk!!

Prosíme dodržiavať čas začiatku! V prípade, že sa do času začiatku +10 minút nedostavia žiadni záujemcovia, pozorovanie sa neskôr neuskutoční.

VSTUPNÉ:
dospelí :  2,00 €

deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 €

tel.: 056/644 32 60
e-mail:info@hvezdaren-mi.sk
web:https://hvezdaren.mi.sk
facebook:https://www.facebook.com/hvezdarenmichalovce