Vzhľadom na neskorý západ Slnka a súmrak, dovolenky a prázdninové podujatia hvezdárne mimo budovy, pozorovanie oblohy pre verejnosť počas mesiacov jún, júl a august sa koná len na základe objednávky zo strany záujemcov a dohody s pracovníkmi hvezdárne a to vo štvrtok.
Pozorovanie, alebo náhradný večerný program, sa uskutoční len v prípade aspoň 5 záujemcov.

vstupné:  dospelí 2,00 €, deti: 1,00 €

tel.: 056/644 32 60
e-mail:info@hvezdaren-mi.sk
web:https://hvezdaren.mi.sk
facebook:https://www.facebook.com/hvezdarenmichalovce