V školskom roku 2022/2023 budú pracovať dva astronomické krúžky pri hvezdárni. Krúžky sú zdarma. Prihlásiť sa je možné osobne, telefonicky, e-mailom, alebo prísť na stretnutie krúžku.
Zverejňujeme termíny krúžkov tentoraz veľmi skoro, aby mali žiaci a ich rodičia dostatok času zariadiť si ostatné mimoškolské aktivity:

1. Astronomický krúžok pre začiatočníkov – žiakov základných škôl, každý utorok o 14:30, prvé stretnutie 4.10. 2022 o 14:30 na hvezdárni
 
2. Astronomický krúžok pre pokročilých žiakov základných škôl a pre študentov stredných škôl, každú stredu o 15:30, prvé stretnutie 5.10. 2022 o 15:30 na hvezdárni