Vzorky prachu odobraté z asteroidu Ryugu (priemer 0,9 km) japonskou kozmickou sondou Hayabusa 2 (slov. Sokol) obsahujú organický materiál, ktorý ukazuje, že niektoré základné stavebné kamene života na Zemi sa mohli sformovať vo vesmíre. Hayabusa 2 skúmala asteroid od júna 2018 do júla 2019. Puzdro so vzorkami potom úspešne pristálo na Zemi 6. decembra 2020, zatiaľ čo sonda zamierila k ďalšiemu asteroidu. Materiál z povrchu asteroidu Ryugu bol dopravený na Zem po 6 rokov trvajúcej misii k vesmírnemu telesu vzdialenému zhruba 300 miliónov kilometrov, čo je dvojnásobok vzdialenosti Zeme od Slnka. V prvej štúdii bolo z odobraných vzoriek preskúmané malé množstvo s hmotnosťou 5,4 gramu tvorené prachom a tmavými drobnými úlomkami horniny, takže vedci sú len na začiatku odhaľovania jeho tajomstva.

V nedávno publikovanom článku popisuje tím pod vedením pracovníkov z Okayama University na západe Japonska, že vo vzorke pôdy z asteroidu Ryugu objavil aminokyseliny a ďalšie organické látky, ktoré môžu poskytnúť kľúč k pôvodu života na našej Zemi. „Objav biogénnych aminokyselín je dôležitý, pretože asteroid Ryugu nebol oproti meteoritom vystavený pôsobeniu zemskej biosféry, a tak ich detekcia dokazuje, že prinajmenšom niektoré zo stavebných kameňov života na Zemi sa mohli vytvoriť v kozmickom prostredí,“ píše sa v odbornom článku. Vedci oznámili, že pri skúmaní vzoriek odobraných sondou Hayabusa 2 v roku 2019 objavili 23 rôznych aminokyselín. Pre zaujímavosť uveďme, že pozemský život obsahuje prakticky len 20 aminokyselín. Táto zmes prachu a hornín bola získaná tak, že sonda pomocou impaktora vymrštila tieto častice z povrchu asteroidu a potom ich zachytila. „Vzorky z asteroidu Ryugu mali veľmi primitívne charakteristiky oproti akýmkoľvek prirodzeným vzorkám, ktoré malo doteraz ľudstvo k dispozícii, vrátane meteoritov,“ píše sa v prehlásení Japonskej vesmírnej agentúry JAXA. Vedci sa domnievajú, že časť z tohto materiálu bola vytvorená približne 5 miliónov rokov po vzniku nášho planetárneho systému a nikdy nebola zohriata na teplotu vyššiu než 100 °C. Ďalšia štúdia publikovaná v americkom časopise „Science“ uvádza, že materiál má „chemické zloženie, ktoré sa oveľa viac podobá na zloženie slnečnej fotosféry než na iné prírodné vzorky.“

Kensei Kobayashi, odborník na astrobiológiu a emeritný profesor na Yokohama National University, tento objav uvítal .„Astronómovia si kladú otázku, ako bol organický materiál – vrátane aminokyselín – vytvorený, alebo odkiaľ pochádza. To, že v odobranej vzorke boli objavené aminokyseliny, ponúka dôvod sa domnievať, že aminokyseliny boli dopravené na Zem z kozmického priestoru,“ hovorí Kensei Kobayashi. Ďalšia teória o pôvode aminokyselín predpokladá, že boli po ochladení našej planéty vytvorené v primitívnej atmosfére Zem napríklad pôsobením elektrických výbojov – bleskov. Vzorky teraz dostanú tiež vedecké tímy z celého sveta a mal by medzi nimi byť aj Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského v Prahe v susednej Českej republike.  Misia Hayabusa 2 sa ešte nekončí. Puzdro so vzorkami vypustila sonda k Zemi síce už v decembri 2020, ale potom bola vykonaná korekcia jej dráhy a teraz mieri na stretnutie s blízkozemským asteroidom 1998 KY26 v roku 2031.
                                                                                                           
Publikované v časopise QUARK 8/2022, RNDr. Zdeněk Komárek

Obrázok nad článkom:
Pohľad na asteroid Ryugu „očami“ japonskej sondy Hayabusa 2
Zdroj: ESA

Vzorka pradávneho materiálu z asteroidu Ryugu, ktorá bola na Zem dopravená
v roku 2020 sondou Hayabusa 2
Zdroj: JAXA