Dňa 1. 12. 2021 sa “dožíva” Hvezdáreň v Michalovciach (teraz už vysunuté pracovisko Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne – skr. ZKCaH) okrúhleho jubilea – 40 rokov. Zriadená bola 1. 12. 1981 Okresným národným výborom v Michalovciach ako Okresná ľudová hvezdáreň Michalovce.

Potom mala niekoľkých zriaďovateľov a prešla históriou s rôznymi názvami až napokon bola ako samostatná inštitúcia zrušená a k 1. 1. 2021 sa stala súčasťou ZKCaH.

K okrúhlemu jubileu hvezdárne sme pre Vás pripravili malú súťaž práve o nej. Odpovede na otázky nájdete na webovej stránke hvezdárne v niektorých článkoch a správna odpoveď sa Vám zobrazí po kliknutí na obrázok s otázkou.