Daily Archives

2. mája 2022

podujatia

Astronomické pozorovania pre verejnosť

Vzhľadom na neskorý západ Slnka a súmrak, dovolenky a prázdninové podujatia hvezdárne mimo budovy, pozorovanie oblohy pre verejnosť počas mesiacov jún, júl a august sa koná len na základe objednávky zo strany záujemcov a dohody s pracovníkmi hvezdárne a to vo štvrtok.Pozorovanie, alebo náhradný večerný program, sa uskutoční len v prípade aspoň 5 záujemcov. vstupné: …
Viac informácií