Daily Archives

9. novembra 2020

činnosť

VIDEOPOKUSY Z FYZIKY

Postupne budeme zverejňovať videá pokusov z fyziky, ktoré predvádzame návštevníkom. Na jeseň dodávame celkovo šieste pokračovanie, ale prvý diel optiky. Konkrétne sa v ňom hovorí o zdrojoch, šírení a rozklade svetla Pridávame piaty diel videopokusov z fyziky. tentoraz z témy o alternatívnych zdrojoch energie, konkrétne získavanie elektrickej energie z vodíkového…
Viac informácií