vstupne

Pondelok, Február 19, 2018

Výročné správy

Na týchto linkoch si môžete stiahnuť kompletnú správu o činnosti a hospodárení Hvezdárne v Michalovciach.


za rok 2013:
ziprozbor_cinnosti_2013.zip5.68 MB

za rok 2014:
ziprozbor_cinnosti_2014.zip6.81 MB


za rok 2015:
ziprozbor_cinnosti_2015.zip6.21 MB 

za rok 2016: 
ziprozbor_cinnosti_2016.zip22.52 MB

 

 

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta